18:59 18/03/2022

Đến lượt quỹ ngoại đăng ký bán hết 37,8% vốn tại NNG

Hà Anh

Tempel Four Limited - tổ chức trực thuộc quỹ VOF do VinaCapital quản lý đăng ký bán hết 29.320.988 cổ phiếu, chiếm 37,8% vốn tại NNG...

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu NNG.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu NNG.

Tempel Four Limited, cổ đông lớn của CTCP Dịch vụ - Thương mại – Ngọc Nghĩa (mã NNG-UpCoM) đăng ký bán hết cổ phiếu nhằm giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu NNG.

Theo đó, Tempel Four Limited - tổ chức trực thuộc quỹ VOF do VinaCapital quản lý đăng ký bán hết 29.320.988 cổ phiếu, chiếm 37,8% vốn tại NNG. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/3 đến 8/4/2022.

Tương tự, Maxence, Charles, Eric Vanderlynden, người có liên quan đến Tổng Giám đốc đăng ký bán hết 73.872 CP, chiếm 0,1% vốn tại NNG, từ ngày 17/3 đến ngày 8/4/2022.

Trước đó, cả 4 thành viên trong gia đình ông La Bùi Hoàng Nghĩa – Chủ tịch HĐQT CTCP Nhựa Ngọc Nghĩa cũng đăng ký bán hết 45.339.461 cổ phiếu NNG, tương ứng tỷ lệ 58,54% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Nhựa Ngọc Nghĩa. Các giao dịch đều dự kiến thực hiện từ ngày 16/3 đến ngày 8/4/2022.

Động thái bán ra này được diễn ra sau khi có thông báo chào mua công khai 100% vốn NNG của Indorama Netherlands B.V (Hà Lan) với vốn điều lệ 18.000 EUR, hoạt động trong lĩnh vực tài chính và sản xuất nhựa nhân tạo với giá chào mua công khai là 26.219 đồng/cổ phiếu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/3, giá cổ phiếu này tăng lên 25.200 đồng/cổ phiếu và vẫn thấp hơn giá chào mua công khai.