06:00 26/02/2022

Đến năm 2025, TP.HCM sẽ có ít nhất 2 trung tâm đổi mới công nghệ

Mộc Minh -

TP.HCM sẽ hình thành các trung tâm đổi mới công nghệ phục vụ quá trình chuyển đổi số trên địa bàn…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch phát triển các Trung tâm đổi mới công nghệ trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, TP.HCM đặt mục tiêu hỗ trợ hình thành và phát triển các Trung tâm đổi mới công nghệ, Trung tâm chuyển đổi số, Trung tâm chuyển giao công nghệ (gọi chung là Trung tâm đổi mới công nghệ) nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện cải tiến, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số.

Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có thể được hỗ trợ chuyển giao, đổi mới công nghệ, thay đổi quy trình, áp dụng các giải pháp hiện đại. Đặc biệt sẽ ưu tiên hỗ trợ các hoạt động tiếp nhận, chuyển giao công nghệ từ nước ngoài.

Đồng thời, hỗ trợ nâng cao năng lực cho các tổ chức, trung tâm, doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ, hình thành mạng lưới hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ, chuyển đổi số.

Trong đó, hỗ trợ xây dựng quy trình, tiêu chuẩn trong hoạt động quản trị tài sản trí tuệ, đổi mới sáng tạo, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Huấn luyện nhân lực cho đội ngũ nhân lực tại các doanh nghiệp, trường viện, tổ chức khoa học và công nghệ về nâng cao kỹ năng chuyển đổi số, chuyển giao công nghệ, quản trị tài sản trí tuệ, các công cụ quản trị năng suất chất lượng - đổi mới sáng tạo ứng dụng vào thực tế, chuyển đổi mô hình sản xuất truyền thống sang sản xuất sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng chuyển đổi số.

Mặt khác, hỗ trợ nghiên cứu phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa sản phẩm.

 Trong đó, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ; chuyển giao, đổi mới công nghệ, sản phẩm; ưu tiên hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ về nghiên cứu phát triển làm chủ công nghệ số, thương mại hóa sản phẩm từ kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh đó, hỗ trợ tìm kiếm, chia sẻ thông tin, quảng bá sản phẩm, kết nối cung - cầu công nghệ.

Mục tiêu của Chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025 của TP.HCM là hỗ trợ và hình thành, phát triển ít nhất 2 Trung tâm đổi mới công nghệ để phục vụ quá trình chuyển đổi số.