23:01 16/12/2018

Dịch vụ Hàng không Taseco bị phạt và truy thu thuế thời kỳ 2015-2017

Hà Anh

Tổng số tiền truy thu, tiền phạt khai sai, tiền chậm nộp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (mã AST-HOSE) là gần 62 triệu đồng

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu AST từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu AST từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (mã AST-HOSE) thông báo quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế thời kỳ kiểm tra từ năm 2015 đến năm 2017.

Theo đó, AST có địa chỉ tại tầng 1, tòa nhà N02-T1, khu ngoại giao đoàn, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội do ông Lê Anh Quốc là người đại diện pháp luật bị xử lý vi phạt về thuế thời kỳ kiểm tra năm 2015, 2016 và 2017.

Cụ thể: tiền phạt khai sai mức 20% trên số thuế tăng thêm qua kiểm tra theo quy định, do có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là gần 8,8 triệu đồng.

Tổng số thuế truy thu qua kiểm tra là gần 44 triệu đồng, trong đó, thuế giá trị gia tăng là 3,88 triệu đồng (năm 2015 là gần 555.906 đồng, năm 2016 là 1,1 triệu đồng, năm 2017 là gần 2,2 triệu đồng).

Thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 40 triệu đồng (năm 2015 là 10,7 triệu đồng; năm 2016 là 25 triệu và 2017 là 4,1 triệu đồng).

Tiền chậm nộp là hơn 8,9 triệu đồng do có hành vi chậm nộp tiền thuế - trong đó, tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng là 752.175 đồng và tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 8,23 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng được tính hết ngày 30/11/2018, công ty tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ ngày 1/12/2018 đến ngày nộp đủ số tiền chậm nộp trên vào ngân sách nhà nước. Tổng số tiền truy thu, tiền phạt khai sai, tiền chậm nộp là gần 62 triệu đồng.