14:43 16/11/2021

Điểm danh các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới

Hoài Thu

Theo dữ liệu tháng 10/2021 của SWFI, Quỹ hưu trí chính phủ toàn cầu của Na Uy là quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới, nắm giữ 1.300 tỷ USD tại hơn 9.000 công ty trên thế giới...

Dưới đây là 10 quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới, đặt trong tương quan so sánh với một số quỹ tương hỗ và quỹ hoán đổi danh mục lớn, theo SWFI/Visual Capitalist.

Điểm danh các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới - Ảnh 1