08:31 29/03/2022

Điểm danh những doanh nghiệp vốn nhà nước có thể trả cổ tức cao nhất trong năm 2022

Kiều Trang

Trong hơn 1700 doanh nghiệp niêm yết, có khoảng 471 doanh nghiệp có vốn nhà nước trên 50% và có khả năng sẽ chi trả cổ tức theo Nghị định 140...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Nghị định 140/2020/NĐ-CP ban hành ngày 30/11/2020, hiệu lực từ ngày ban hành, liên quan tới các doanh nghiệp có vốn sở hữu nhà nước. Theo đó các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, sau khi chia lãi cho các bên góp vốn, bù đắp khoản lỗ của các năm trước, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, trích quỹ đầu tư phát triển (tối đa 30%) thì phần lợi nhuận còn lại sẽ thực hiện chia hết cổ tức, lợi nhuận bằng tiền mặt cho các cổ đông.

Đối với khoản cổ tức, lợi nhuận bằng tiền mặt cho phần vốn nhà nước sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.

Dựa trên dữ liệu của Chứng khoán Yuanta, trong hơn 1700 doanh nghiệp niêm yết, có khoảng 471 doanh nghiệp có vốn nhà nước trên 50% và có khả năng sẽ chi trả cổ tức theo Nghị định 140.

Tuy nhiên, vì nhiều doanh nghiệp có thanh khoản thấp và một số yếu tố cơ bản không quá hấp dẫn. Loại bỏ những doanh nghiệp này, có khoảng 16 doanh nghiệp có mức thanh khoản cao, một số yếu tố cơ bản tốt và lợi suất cổ tức/giá cổ phiếu hấp dẫn.

16 doanh nghiệp này, theo ước tính của Yuanta, có một doanh nghiệp chi trả cổ tức có thể lên đến 10.664 đồng là Cao su Đồng Phú DPR. Một số doanh nghiệp khác cũng có mức chi trả cổ tức cao như Cảng Đình Vũ DVP với ước tính cao nhất lên đến 9.683 đồng. Tiếp theo là HMC Kim Khí TP.HCM 8.227 đồng' PCE của Phân Bón Hoá chất Dầu khí Miền Trung 7.850 đồng. Đạm Phú Mỹ ước tính có thể chi trả lên đến 7.883 đồng.

Ước tính doanh nghiệp vốn nhà nước có khả năng chi trả cổ tức cao trong năm 2022.
Ước tính doanh nghiệp vốn nhà nước có khả năng chi trả cổ tức cao trong năm 2022.

Các doanh nghiệp còn lại xếp theo thứ tự có thể chi trả cổ tức cao như PSD 4.430 đồng; Xi măng La Hiên CLH 4.277 đồng; DNW Cấp nước Đồng Nai 4.100 đồng; PSE Hoá chất DK Đông Nam Bộ 3.899 đồng; VCA Thép Vicasa 3.473 đồng; PTS 3.203 đồng; PMB 2.573 đồng; PSW 2.688 đồng; SJD 2.400 đồng và PPY 1.693 đồng.

Trước đó, năm 2021, Yuanta cũng đã ước tính con số cổ tức có thể trả trong năm 2021 bằng phương pháp lọc cổ phiếu theo Nghị định 140. Kết quả cho thấy, cổ tức thực trả trong 2021, ngoài SID, các doanh nghiệp khác đã chi cổ tức thực trả tương đương từ 76% mức cổ tức ước tính (Min) trở lên và nằm trong khoảng Min-Max mà công ty chứng khoán này ước tính.

Các doanh nghiệp chi trả cổ tức cao trong năm 2021 vẫn là những cái tên quen thuộc gồm PCE, HMC, PMB, PSE, VCA, PTS, PSD, DVP, CLH, PPY, PDR...