22:55 16/04/2019

Điện Quang bị truy thu gần 38 tỷ đồng

Hà Anh

Điện Quang bị xử lý vi phạm về thuế năm 2015, 2016, 2017 và các khoản phải nộp khác với tổng số tiền hơn 37,93 tỷ đồng

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu DQC trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu DQC trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC-HOSE) thông báo quyết định của Cục thuế về thanh tra thuế qua các thời kỳ 2015, 2016 và năm 2017.

Theo đó, Điện Quang bị xử lý vi phạm về thuế năm 2015, 2016, 2017 và các khoản phải nộp khác với tổng số tiền hơn 37,93 tỷ đồng.

Cụ thể: nộp vào Ngân sách Nhà nước (tiền thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế) là 1,22 tỷ đồng; Nộp vào quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp số tiền 6,71 tỷ đồng (số tiền lãi vay BIDV được miễn, giảm sau khi công ty đã nộp ngân sách nhà nước và chia cổ tức cho phần vốn Nhà nước) và nộp vào tài khoản tạm giữ của Cục quản lý công sản Bộ Tài chính 30 tỷ đồng (số tiền thu được giữa Điện Quang với Công ty Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Việt Nam).

Điện Quang có trách nhiệm nộp kịp thời, đầy đủ số tiền trên trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, doanh thu thuần của DQC đạt 1.187 tỷ đồng, tăng 112% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 89,9 tỷ đồng, bằng 82% so với năm 2017. Tính đến ngày 31/12/2018, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 97,8 tỷ đồng, giảm hơn 47 tỷ so với hồi đầu năm.

Năm 2019, Điện Quang đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất chỉ đạt 60 tỷ đồng, giảm 50% so với năm trước và cổ tức 15%. Ngày 26/4 tới, Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Tp.HCM.