00:00 24/04/2021

DIG đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 60,5% lên mức 1.444 tỷ đồng

Nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch và định hướng phát triển của Tập đoàn DIC trong năm 2021 đã được cổ đông tham dự nhất trí thông qua

Ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn DIC phát biểu khai mạc tại Đại hội.
Ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn DIC phát biểu khai mạc tại Đại hội.

Sáng ngày 22/4/2021, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Tập đoàn DIC (mã chứng khoán: DIG-HOSE) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch và định hướng phát triển của Tập đoàn DIC trong năm 2021 đã được cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC KẾ HOẠCH NĂM 2020

Vượt qua những khó khăn khi dịch bệnh Covid -19 kéo dài và ảnh hưởng rộng khắp trên toàn thế giới và những khó khăn chung của ngành bất động sản, Tập đoàn DIC đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 ấn tượng.

Ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC nhấn mạnh: "Điểm nổi bật trong năm 2020, DIC Corp và các công ty con đều có lãi. Kết quả này thêm khẳng định cho chiến lược kinh doanh bài bản, hiệu quả, luôn hướng tới phát triển bền vững của Tập đoàn".

Theo đó, năm 2020, doanh thu hợp nhất đạt 3.140,9 tỷ đồng, đạt 125,6% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 899,8 tỷ đồng, đạt 138,4% kế hoạch.

Với chiến lược phát triển các dự án đại đô thị tại các thành phố vệ tinh và lợi thế quỹ đất sạch lớn, Tập đoàn DIC đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cao kỷ lục. Cụ thể doanh thu hợp nhất đạt 2.800 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.444 tỷ đồng, tăng 60,5% so với năm 2020; dự kiến cổ tức từ 18 - 22%.

Về công tác đầu tư, ông Hoàng Văn Tăng, Tổng giám đốc Tập đoàn DIC cho biết: "Kế hoạch tổng vốn đầu tư phát triển năm 2021 là 9.436,3 tỷ đồng; tăng trưởng 2,9% so với năm 2020, trong đó, đầu tư phát triển dự án 9.264,4 tỷ đồng (tăng 325% so với thực hiện năm 2020) và đầu tư tài chính: 171,85 tỷ đồng".

Về mảng đầu tư phát triển dự án: nộp tiền sử dụng đất 1.882,5 tỷ đồng; chi bồi thường giải phóng mặt bằng 2.425,05 tỷ đồng; chi phí tư vấn thiết kế, thi công công trình và chi phí khác 2.910,89 tỷ đồng; chi phí đấu giá đất 2.046 tỷ đồng.

Về mảng đầu tư tài chính, Tập đoàn DIC dự kiến góp vốn 16,276 tỷ đồng vào DIC No.1; 18,93 tỷ đồng vào DIC No.2; 19,2 tỷ đồng vào DIC Resco; 117,45 tỷ đồng hợp tác Khu Công nghiệp Đức Hòa Resco.

HUY ĐỘNG TRÊN 2.000 TỶ ĐỒNG TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU, CỔ PHIẾU

Đại hội cổ đông đã nhất trí thông qua chủ trương phát hành trái phiếu năm 2021 để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư các dự án trọng điểm của doanh nghiệp trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Tập đoàn DIC dự kiến sẽ phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3-5 năm trong năm 2021. Mệnh giá trái phiếu là 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Hội đồng Quản trị cũng trình đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành gần 59,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ phát hành 17%. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2 năm 2021. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của Tập đoàn DIC sẽ đạt 4.099 tỷ đồng.

Một nội dung quan trọng khác cũng được thông qua tại đại hội cổ đông là phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Theo đó, Tập đoàn DIC sẽ phát hành tối đa 15 triệu cổ phiếu ESOP, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 150 tỷ đồng; giá phát hành 15.000 đồng/cổ phiếu.

Đại hội cổ đông đã đồng ý phê duyệt điều chỉnh một số dự án trọng điểm: DIC Wisteria City Đồng Nai (Khu đô thị du lịch Long Tân), DIC Solar City Vũng Tàu (Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu), DIC Nam Vĩnh Yên City Vĩnh Phúc (Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên) cho phù hợp với tình hình thực tế triển khai tại Dự án.

Ngoài ra, đại hội cổ đông đã thông qua chủ trương cho phép tiến hành nghiên cứu 13 dự án tại Vĩnh Phúc; Bắc Ninh; Hòa Bình; Bà Rịa - Vũng Tàu; Đồng Nai; Kiên Giang: Hậu Giang... nhằm mục đích hình thành những dự án gối đầu, tăng thêm quỹ đất và tạo nguồn thu, việc làm cho Tập đoàn -phát triển bền vững và bứt phá trong dài hạn (sau 2025).

Đại hội cổ đông cũng chấp thuận chủ trương cho giải chi các hạng mục liên quan đến công tác tư vấn, thực hiện thủ tục pháp lý trước khi được cấp có thẩm quyền thông qua chủ trương đầu tư dự án.

Đồng thời, chấp thuận việc tài trợ công tác lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch cho các dự án/khu đất dự kiến nghiên cứu triển khai đầu tư trong trường hợp phải thực hiện công tác lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch.

Tại đại hội, cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm 3 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2018 - 2022) đối với bà Phan Thị Mai Hương; bà Nguyễn Thảo My và ông Nguyễn Quang Tín. Hiện tại hội đồng quản trị của Tập đoàn DIC có 5 nhân sự.