15:22 18/12/2020

DIG triệu tập cổ đông họp bất thường

Quỳnh Nguyễn

Ngay sau khi có sự thay đổi mạnh về các cổ đông lớn, DIG triệu tập cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 và bàn sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIG

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng các cổ đông Tổng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (mã DIG) để DIG tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/12/2020, ngày chốt danh sách là ngày 25/12/2020. DIG dự kiến tổ chức đại hội bất thường ngày 31/01/2021 tại Vũng Tàu.

Hai nội dung quan trọng sẽ được bàn tại kỳ họp bất thường năm 2020 gồm miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiềm kỳ 2018 – 2022 và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIG.

Trước đó, ngày 14/12/2020, Hội đồng quản trị của DIG đã thông qua đơn từ nhiệm của 2 thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Đinh Quang Hoàn (đại diện vốn của Chứng khoán Bản Việt) và ông Trần Thái Phong (thành viên độc lập). 2 thành viên nói trên có đơn xin từ nhiệm sau khi Chứng khoán Bản Việt đã bán hết hơn 29,4 triệu cổ phiếu DIG theo phương thức thoả thuận vào ngày 2/12/2020.

Phiên giao dịch ngày 2/12/2020 có thể xem là bước ngoặt mới của DIG khi có gần 51% lượng cổ phiếu đang niêm yết được chuyển nhượng qua phương thức giao dịch thoả thuận. 2 cổ đông kỳ cựu gồm Chứng khoán Bản Việt và Quỹ Dragon Capital rút khỏi DIG, thay vào đó là sự xuất hiện của Địa ốc Him Lam mua vào gần 67,7 triệu cổ phiếu DIG (tương ứng 21,49% vốn điều lệ) và Đầu tư Phát triển Thiên Tân (một cổ đông lâu năm của DIG) đã mua vào để nâng tỷ lệ sở hữu tại DIG từ mức 3,27% lên 18,09%. Dù vậy, ngoài Địa ốc Him Lam và Đầu tư Phát triển Thiên Tân, DIG vẫn còn các cổ đông khác chưa lộ diện dựa trên số lượng cổ phiếu được giao dịch thoả thuận trong phiên ngày 2/12/2020 hơn 160 triệu cổ phiếu bằng 50,85% lượng cổ phiếu đang niêm yết.

Diễn biến "sôi động" trong DIG diễn ra gần đây được giới phân tích đánh giá là "hệ quả" tất yếu. Diễn biến này được thổi bùng từ hồi tháng 9, khi Đại hội đồng cổ đông không thông qua "chủ trương hợp tác đầu tư dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu và các nội dung ủy quyền cho hội đồng quản trị theo các tờ trình". Chỉ có 33,07% ý kiến đồng ý, 26,57% không đồng ý và 20,31% không có ý kiến.

Theo kế hoạch, DIG và Him Lam sẽ lập Công ty TNHH 2 thành viên, DIG sở hữu 65% vốn và Him Lam sở hữu 35% để thực hiện dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu. Vốn điều lệ pháp nhân mới dự kiến 700 tỷ đồng, sau đó tăng thêm 1.000 tỷ đồng lên 1.700 tỷ đồng.