13:51 31/10/2022

Doanh thu tăng 8 lần cùng kỳ nhưng Vietjet Air vẫn báo lỗ 760 tỷ đồng

Khánh Linh

Tổng lỗ trước thuế của Vietjet Air trong kỳ này là 767 tỷ đồng trong khi năm ngoái lãi 38 tỷ đồng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Báo cáo tài chính công ty mẹ Công ty CP Hàng không Vietjet (VJC) ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2022 đạt 10.255 tỷ đồng, tăng gần gấp 8 lần so với quý 3/2021. Do kinh doanh dưới giá vốn dẫn đến lỗ gộp 445 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh song chi phí tài chính mà chủ yếu là chi phí lãi vay tăng cao từ 250 tỷ đồng năm ngoái lên 335 tỷ đồng năm nay, lỗ chênh lệch tỷ giá ghi nhận 172 tỷ đồng trong khi năm ngoái là 29 tỷ đồng, các chi phí khác cùng tăng mạnh dẫn đến VJC báo lỗ thuần 753 tỷ đồng. Năm ngoái VietJet lãi 38 tỷ đồng.

Cùng với các khoản lỗ khác ghi nhận 13,5 tỷ đồng dẫn đến tổng lỗ trước thuế của Vietjet Air trong kỳ này là 767 tỷ đồng trong khi năm ngoái lãi 38 tỷ đồng. Đây là con số lỗ ghi nhận cao nhất kể từ quý 3/2020, VJC báo lỗ hơn 900 tỷ đồng do đóng cửa khi Covid-19 hoành hành. 

Khoản lỗ này đã khiến vốn góp chủ sở hữu giảm từ 6.987 tỷ đồng đầu năm xuống còn 6.300 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng mạnh từ 38.954 tỷ đồng lên 49.987 tỷ đồng trong đó vay nợ tài chính 19.440 tỷ đồng, tăng so với con số cuối năm là 15.400 tỷ đồng. Dòng tiền kinh doanh âm 3.616 tỷ đồng.

Vietjet Air đang có 6 lô trái phiếu phát hành, trong đó khoản gần nhất 600 tỷ đồng đã đáo hạn trong năm nay với lãi suất 7,78%. Một khoản 650 tỷ đồng lãi suất 7,78% đáo hạn vào năm 2023. Hai lô trái phiếu được phát hành lãi suất 9,50% gồm một lô 5.000 tỷ đồng đáo hạn vào năm 2024 và một lô đáo hạn vào năm 2026. Lô còn lại 3.000 tỷ đồng lãi suất 7,78% đáo hạn vào năm 2026. Đây đều là các lô trái phiếu không có tài sản đảm bảo.

Về chế độ lương thưởng, mặc dù lỗ nặng nhưng trong quý, các thành viên chủ chốt gồm Thành viên HĐQT vẫn nhận lương 101,3 triệu đồng/tháng/người; Tiền lương Tổng giám đốc và Kế toán trưởng là 120 triệu đồng/tháng/người. Tại ngày 30/9/2022, 5.849 nhân viên tăng so với con số đầu năm là 5.286 nhân viên.