07:01 07/12/2021

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Kinh tế Việt Nam - VnEconomy

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế cũng như yêu cầu của bối cảnh mới đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết...

Trong một thập kỉ qua, mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cho thấy nhiều hạn chế như năng suất lao động chỉ bằng 62% so với các nước cùng nhóm thu nhập; chưa phát huy được hết nội lực của đất nước khi khối kinh tế tư nhân lại đang ở vào thế yếu so với kinh tế của khối doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Không những vậy, việc các địa phương đều tập trung ưu tiên phát triển công nghiệp-chế bến chế tạo khiến Hà Nội và TP.HCM phải ôm đồm quá nhiều chức năng: chính trị, công nghiệp, nghiên cứu khoa học, đào tạo, logistics, thương mại… khiến cả hai thành phố quá tải về nhà cửa, giao thông… trong khi vẫn chịu trách nhiệm lớn về đóng góp ngân sách.

Ngoài những tồn tại, sự thay đổi của kinh tế thế giới trong bối cảnh hậu Covid-19 càng khiến việc đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Đổi mới mô hình tăng trưởng không chỉ nhằm đạt được mục tiêu trong trung hạn và dài hạn mà còn phục vụ chính mục tiêu trước mắt, trong ngắn hạn. Đó chính là thúc đẩy phục hồi tăng trưởng sau khủng hoảng của đại dịch Covid-19. Đây là nhiệm vụ trọng yếu đã được Đảng, Chính phủ xác định cần tập trung trong năm 2022 và giai đoạn 2022-2025.