15:44 23/07/2022

Đồng Nai gấp rút bàn giao mặt bằng, sắp khởi công thân nhà ga và đường kết nối "siêu sân bay" Long Thành

Anh Tú

UBND tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực giải quyết dứt diểm tình trạng “xôi đỗ”, hoàn thành giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Long Thành trước ngày 15/8. Cùng với đó, bàn giao mặt bằng 2 tuyến giao thông kết nối khởi công trong tháng 11...

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành sẽ khởi công trong tháng 10.
Nhà ga hành khách sân bay Long Thành sẽ khởi công trong tháng 10.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 215/TB-VPCP ngày 22/7 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

KIỂM ĐIỂM CÔNG VIỆC CHƯA ĐẠT YÊU CẦU

Thông báo nêu rõ Ban Chỉ đạo của Chính phủ đánh giá cao sự chủ động, tích cực của UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các cơ quan, đơn vị liên quan và tư vấn thiết kế, nhà thầu trong tháng vừa qua triển khai tốt các công việc và tổ chức thi công tại công trường.

 

Trên công trường, mặc dù thời tiết mưa nhiều nhưng khối lượng thi công san nền trong tháng đạt 1.988.000 m3, nâng tổng khối lượng lũy kế nay đạt 13.448.000 m3 (đạt 11,46%), còn 86,5 triệu m3 cần hoàn thành; thi công xong 980/1.545 cọc đại trà.

Kết quả thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản bám sát tiến độ đề ra như bàn giao được 2.420,88 ha (đạt 95,61%) diện tích mặt bằng giai đoạn 1 và khu vực dự trữ đất.

Cùng với đó, hoàn thành hồ sơ thiết kế kỹ thuật phần thân nhà ga hành khách và trình thẩm định; hoàn thành thiết kế kỹ thuật hạ tầng khu bay, hạ tầng chung gồm đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay, giao thông và giao thông kết nối.

Tuy nhiên, qua báo cáo của các đơn vị cho thấy vẫn còn một số công việc tồn tại, chưa đạt yêu cầu.

Cụ thể, công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất giai đoạn 1 chưa hoàn thành theo cam kết. 

Tổng khối lượng thi công san nền chưa đạt yêu cầu đề ra.

Công tác thẩm định thiết kế kỹ thuật phần thân nhà ga hành khách chưa hoàn thành.

Các hạng mục trụ sở làm việc của các cơ quan quản lý nhà nước và địa phương thuộc dự án thành phần 1 chưa được bố trí vốn.

GẤP RÚT BÀN GIAO MẶT BẰNG SẠCH CHO ACV

Để bảo đảm thực hiện các mục tiêu đề ra, thời gian còn lại không nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Đồng Nai, các bộ, ngành và các cơ quan liên quan tiếp tục cố gắng, quyết tâm cao, tập trung giải quyết các công việc, khó khăn vướng mắc.

Cùng với đó, đổi mới cách làm việc, huy động tối đa nhân lực máy móc, thiết bị, bám sát mục tiêu, tiến độ đề ra, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ vào năm 2025.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tuân thủ, chặt chẽ quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng, hiệu quả trong quá trình triển khai dự án, từ công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện thủ tục đầu tư, thiết kế, thẩm định, kiểm tra, giám sát đến tổ chức thi công trên công trường, nghiệm thu, thanh quyết toán; tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

 

"UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện triệt để công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cũng như công tác tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, phối hợp để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 15/8. Giải quyết dứt diểm tình trạng “xôi đỗ” tại các khu vực bàn giao đất", Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng cần tập trung giải phóng mặt bằng và bàn giao cho ACV mặt bằng 2 tuyến giao thông kết nối để triển khai đồng bộ, bảo đảm khởi công trong tháng 11/2022, cũng như phần diện tích đất giai đoạn 2 để xây dựng hàng rào, đảm bảo an ninh.

Cùng với đó, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, ACV và chỉ đạo các lực lượng công an địa phương bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn khu vực dự án.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải thành lập Tổ công tác về thẩm định thiết kế kỹ thuật do lãnh đạo Bộ làm Tổ trưởng, thành viên là các cơ quan chuyên môn của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng và ACV để chỉ đạo triển khai công tác thẩm định thiết kế kỹ thuật bảo đảm tiến độ, đúng quy định.

Đặc biệt, phải hoàn thành thẩm định, phê duyệt thiết kế phần thân nhà ga hành khách trong tháng 7 để khởi công trong tháng 10.

Hoàn thành phê duyệt thiết kế hạ tầng khu bay, hạ tầng chung trong tháng 9, khởi công vào tháng 12. Hoàn thành thẩm định hồ sơ thiết kế phần cọc móng công trình tháp không lưu trong tháng 7, bảo đảm khởi công trong tháng 10 năm nay.

BÁM SÁT CÁC MỐC TIẾN ĐỘ, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Đối với ACV, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục bám sát tiến độ thi công trên công trường, khắc phục khó khăn về điều kiện thời tiết, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu.

Giám sát chặt chẽ chất lượng công trình, an toàn lao động, đảm bảo tuân thủ đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định pháp luật.

Tập trung đẩy nhanh thi công san nền các hạng mục chính, trọng tâm, đúng tiến độ. Phấn đấu hoàn thành toàn bộ hạng mục móng cọc nhà ga hành khách trong tháng 8 theo hợp đồng ký.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết khu vực “xôi đỗ”, bàn giao đất.

Chủ động đàm phán với các ngân hàng thương mại về nguồn vốn vay ngoại tệ trong nước, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, chỉ đạo theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật, báo cáo Ban chỉ đạo tại phiên họp tháng 8.

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, cần thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế phần cọc, móng công trình tháp không lưu, bảo đảm tiến độ khởi công trong tháng 10.

Bộ Tài chính, Bộ Công an và UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện bố trí nguồn vốn cho các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước thuộc dự án thành phần 1 dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và triển khai các thủ tục đầu tư để khởi công công trình đầu năm 2023.

Định kỳ hàng tháng, Bộ Xây dựng, Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu các công trình xây dựng tổ chức kiểm tra thực tế tại công trường dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng công trình, dự án, chủ động phòng ngừa tiêu cực, sai phạm.