13:51 24/06/2022

DPM chi cổ tức 2021 tỷ lệ 50% bằng tiền mặt

Minh Tú -

Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - PVFCCo (mã chứng khoán DPM) ngày 23/6/2022 vừa qua đã thông qua mức chi trả cổ tức 2021 với tỷ lệ 50% bằng tiền mặt nhờ doanh thu năm 2021 đạt kỷ lục…

Toàn cảnh đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của PVFCCo
Toàn cảnh đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của PVFCCo

Năm 2021, PVFCCo cũng như các doanh nghiệp khác phải đối mặt với các khó khăn từ đại dịch Covid-19, chuỗi cung ứng đứt gãy; tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt, chi phí sản xuất kinh doanh tăng vọt. Tuy nhiên, do có sự chuẩn bị kỹ càng, Tổng công ty đã ứng phó linh hoạt và hiệu quả với các khó khăn, kịp thời nắm bắt thời cơ, nhờ đó đạt kết quả sản xuất kinh doanh có thể nói là kỷ lục trong lịch sử của mình.

Cụ thể, doanh thu đạt 13.119 tỷ đồng, tăng 63% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế đạt 3.799 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với năm 2020. Với kết quả sản xuất kinh doanh tích cực này, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua mức chi cổ tức 50% bằng tiền mặt cho năm 2021.

Năm 2022, dựa trên kết quả kinh doanh khả quan trong 6 tháng đầu năm 2022, Tổng công ty đặt kế hoạch doanh thu năm 2022 ở mức 17.239 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4.130 tỷ đồng, tăng trưởng đáng kể so với năm 2021. Đặc biệt, mức chia cổ tức năm 2022 vẫn giữ ở mức 50% như năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông 2022 đã thông qua các báo cáo về kế hoạch năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. Ngoài ra, các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về quy chế, điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ; Tờ trình về đăng ký bổ sung một số ngành nghề kinh doanh; Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổng công ty, mục tiêu và chiến lược phát triển Tổng công ty... cũng được thông qua.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/6, với thông tin chia cổ tức 50% bằng tiền mặt, giá cổ phiếu DPM đã “ngược dòng” so với tình hình chung của thị trường, tăng 2,51% lên 53.000 đồng/CP. Kết thúc phiên sáng ngày 24/6, giá DPM tiếp tục tăng 1,5% lên 53.800 đồng/CP.