14:47 01/12/2022

Dự kiến trình luật thuế tài sản trước năm 2025, xác định rõ đối tượng và số thuế phải nộp

Trâm Anh -

Dự kiến giai đoạn 2023-2025, Bộ Tài chính sẽ trình Quốc hội xem xét và năm 2024 ban hành Luật thuế liên quan đến tài sản. Chính sách thuế được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ xác định rõ đối tượng chịu thuế tài sản và số thuế phải nộp...

Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu tăng mức thuế với đất và bổ sung thu thuế đối với nhà ở, để khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả.
Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu tăng mức thuế với đất và bổ sung thu thuế đối với nhà ở, để khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 2439/QĐ-BTC ban hành kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025.

Tại quyết định này, Bộ Tài chính đặt mục tiêu hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách thuế của Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn của hệ thống thuế tốt theo thông lệ quốc tế. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu về nguồn lực để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và trước mắt, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

Trong danh sách sửa đổi, bổ sung hàng loạt sắc thuế quan trọng, Quyết định số 2439/QĐ-BTC, Bộ Tài chính cũng nêu rõ định hướng đối với các loại thuế liên quan đến tài sản, bao gồm cả thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Dự kiến trình luật thuế tài sản trước năm 2025, xác định rõ đối tượng và số thuế phải nộp - Ảnh 1

Theo đó, Bộ Tài chính dự kiến tiếp tục thực hiện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025, để góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Cùng với đó, tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế sử dụng đất nông nghiệp.

 

"Trên cơ sở đó, nghiên cứu hoàn thiện theo hướng tăng mức điều tiết đối với đất và bổ sung thu thuế đối với nhà nhằm khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả, góp phần hạn chế đầu cơ nhà đất, đảm bảo động viên nguồn thu hợp lý, ổn định cho ngân sách nhà nước, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam và thông lệ quốc tế", Quyết định số 2439 nêu rõ.

Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ xây dựng chính sách thuế liên quan đến tài sản theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ xác định rõ đối tượng chịu thuế tài sản, số thuế phải nộp, đồng bộ với quy định của pháp luật về đất đai và quy định của pháp luật có liên quan.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2023-2025, Bộ Tài chính sẽ trình Quốc hội xem xét và năm 2024 ban hành Luật thuế liên quan đến tài sản.

Sau khi Quốc hội ban hành luật này, năm 2025, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành thuế liên quan đến tài sản.

Về quá trình nghiên cứu, xây dựng dự án Luật thuế tài sản, Bộ Tài chính từ năm 2008, Bộ Tài chính rục rịch dự thảo Luật Thuế tài sản nhưng không thể trình Quốc hội vì nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Gần đây nhất, năm 2018, chính sách thuế liên quan đến tài sản trong đó, dự kiến đánh thuế đối với nhiều tài sản có giá trị như: nhà, đất ở, tàu bay, du thuyền, ô tô... cũng được đưa ra lấy ý kiến. 

Riêng với nhà ở, Bộ Tài chính đưa ra hai phương án về ngưỡng đánh thuế đối với nhà là trên 700 triệu đồng hoặc trên 1 tỷ đồng; mức thuế suất là 0,3% hoặc 0,4%.

Tuy nhiên, nội dung này đưa ra vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, về mức thuế suất, hay đánh thuế bất động sản thứ hai thế nào là hợp lý, do đó, đến nay, đề xuất này đã phải tạm gác lại.