11:24 14/07/2012

EVN thiếu tiền đầu tư, khó khăn về vốn trả lãi vay

Quý Hiểu

Nguồn khấu hao cơ bản của công ty mẹ EVN là 7.584 tỷ đồng, không đủ trả nợ gốc và lãi vay đến hạn là 16.199 tỷ đồng

EVN còn cho biết, nguồn khấu hao cơ bản của Công ty mẹ là 7.584 tỷ đồng, không đủ trả nợ gốc và lãi vay đến hạn của Công ty mẹ là 16.199 tỷ đồng.
EVN còn cho biết, nguồn khấu hao cơ bản của Công ty mẹ là 7.584 tỷ đồng, không đủ trả nợ gốc và lãi vay đến hạn của Công ty mẹ là 16.199 tỷ đồng.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay, hiện EVN đang gặp khó khăn về huy động nguồn vốn đầu tư và luôn trong tình trạng thiếu vốn để đáp ứng tiến độ các dự án nguồn và lưới điện.

Tính đến cuối tháng 6/2012, EVN mới chỉ huy động được trên 54.000 tỷ đồng cho kế hoạch năm 2012, chiếm khoảng 73% nhu cầu. Như vậy, EVN vẫn còn thiếu gần 20.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, EVN còn cho biết thêm, nguồn khấu hao cơ bản của công ty mẹ là 7.584 tỷ đồng, không đủ trả nợ gốc và lãi vay đến hạn của công ty mẹ là 16.199 tỷ đồng.

Về tình hình thực hiện đầu tư, EVN cho hay, lũy kế từ đầu năm tới nay, Tập đoàn đã giải ngân 24.394 tỷ đồng, bằng 32,72% so với kế hoạch năm 2012. Trong đó, trả nợ gốc, lãi vay và góp vốn đầu tư nguồn điện là 4.795 tỷ đồng (đạt 21,08% kế hoạch); vốn đầu tư cho nguồn điện 13.760 tỷ đồng (đạt 45,48% kế hoạch); lưới điện truyền tải và phân phối đạt 5.729 tỷ đồng (27,7% kế hoạch); khối cơ khí, trường,… giải ngân 65 tỷ đồng (9,4%).

Từ nay đến cuối năm, EVN cho biết sẽ tập trung thực hiện khối lượng đầu tư và góp vốn toàn Tập đoàn khoảng 75.567 tỷ đồng, tăng 18,7% so với thực hiện năm 2011. Khối lượng đầu tư thuần đạt 52.248 tỷ đồng, tăng 21,1% so với 2011; trả nợ gốc và lãi vay 22.851 tỷ đồng.

Được biết, Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định 854/QĐ-TTG phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong đó, từ năm 2012 - 2015, Tập đoàn này phải đảm bảo kinh doanh có lãi.