16:08 28/04/2014

Eximbank: 7 tháng, 3 tổng giám đốc

Nhật Nam

Sau đại hội đồng cổ đông sáng nay (28/4), cơ cấu nhân sự cao cấp của Eximbank tiếp tục có thay đổi

Từ trái sang: ông Trương Văn Phước, ông Nguyễn Quốc Hương và ông Phạm Hữu Phú.
Từ trái sang: ông Trương Văn Phước, ông Nguyễn Quốc Hương và ông Phạm Hữu Phú.
Theo thông tin đưa ra tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) sẽ tiếp tục có thay đổi một số nhân sự cao cấp.

Như thông tin gợi mở thời gian qua, sau khi từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), ông Phạm Hữu Phú đã trở về, được đề cử và bầu vào Hội đồng Quản trị Eximbank.

Sau đại hội sáng nay, ông Phú được bầu làm Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị. Đáng chú ý, ông Phú cũng sẽ kiêm vị trí điều hành cao nhất với chức danh Tổng giám đốc, thay ông Nguyễn Quốc Hương vừa có đơn xin từ nhiệm.

Được biết Eximbank đang chuẩn bị các thủ tục cho kế hoạch bổ sung và thay đổi nhân sự nói trên, trình và chờ Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, cũng như dự kiến sẽ có thông tin công bố cụ thể.

Trước đó, tháng 9/2013, ông Trương Văn Phước, nguyên Tổng giám đốc Eximbank được Thủ tướng Chính phủ điều động và bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; ông Nguyễn Quốc Hương được bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc.

Và đến ngày 20/12/2013, Hội đồng Quản trị Eximbank chính thức có nghị quyết bổ nhiệm ông Hương giữ chức danh Tổng giám đốc.

Đại hội cổ đông Eximbank sáng nay cũng đã bầu lại ông Lê Hùng Dũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị.