14:07 21/04/2017

Eximbank tạm rút kế hoạch thoái vốn tại Sacombank

Hồng Nhung

Kế hoạch thoái vốn tại Sacombank đã không được trình như dự kiến tại đại hội Eximbank

<span class="text-content">Năm 2017, Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 600 tỷ đồng, tăng 54% so với 2016.<br></span>
<span class="text-content">Năm 2017, Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 600 tỷ đồng, tăng 54% so với 2016.<br></span>
Hôm nay (21/4), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tổ chức đại hội đồng cổ đông, sau những lần trì hoãn và tổ chức không thành công trong năm 2016.

Một nội dung được chú ý tại đại hội này là Eximbank bất ngờ rút dự thảo tờ trình công bố vừa qua, về kế hoạch thoái vốn tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Theo đó, kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Eximbank tại Sacombank (tương ứng tỷ lệ 8,76%) không trình tại đại hội đồng cổ đông lần này, và hiện chưa rõ lộ trình dự kiến tiếp theo của kế hoạch vì đây là một phần thực hiện yêu cầu có từ trong năm 2016 của Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước.

Trước thềm đại hội trên, Eximbank đã công bố dự thảo tờ trình về việc thoái vốn nói trên, nhằm đảm bảo yêu cầu trong Thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước, về giới hạn, tỷ lệ an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, với quy định: “Ngân hàng thương mại chỉ được mua, nắm giữ cổ phiếu của một tổ chức tín dụng khác dưới 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của tổ chức tín dụng khác đó”.

Ngày 17/2/2017, Hội đồng Quản trị Eximbank cũng đã có nghị quyết về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Sacombank.

Về việc rút lại tờ trình thoái vốn tại Sacombank, trả lời cổ đông, đại diện Eximbank cho biết kế hoạch đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cũng như đã tiếp xúc với một số nhà đầu tư, tuy nhiên việc thực hiện còn tùy thuộc vào diễn biến của thị trường. Mặt khác, đây là lượng cổ phần lớn nên không dễ để vừa đảm bảo bán được nhanh vừa được giá tốt.

Kế hoạch chuyển nhượng cổ phần Sacombank là một trong bốn nội dung Eximbank rút khỏi nội dung trình đại hội đồng cổ đông sáng nay, cùng với việc rút tờ trình về việc xử lý thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát các năm 2013, 2014 và 2015; rút tờ trình xin chủ trương chuyển địa điểm trụ sở chính; miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Cao Xuân Ninh.