17:20 17/06/2021

GAS chi gần 5.742 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020

Hà Anh

GAS sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu nhận 3.000 đồng) và ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 28/6...

Sơ đồ giá cổ phiếu GAS từ đầu năm.
Sơ đồ giá cổ phiếu GAS từ đầu năm.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt của Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã GAS-HOSE).

Theo đó, GAS sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 28/6, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/6.

Theo báo cáo tài chính tính đến cuối quý 1/2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của GAS còn trên 12.000 tỷ đồng và với 1.913.950.000 cổ phiếu đang lưu hành, Như vậy, GAS chi gần 5.742 tỷ đồng để chia cổ tức. Thời gian thanh toán từ ngày 1/9 đến 16/10.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hiện đang nắm giữ hơn 1,83 tỷ cổ phiếu, tương ứng 95,76% vốn, sẽ nhận khoảng 5.400 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1/2021, GAS ghi nhận doanh thu đạt 17,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế sau thuế đạt 2.057 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ, nguyên nhân là do mặc dù giá dầu bình quân quý 1/2021 tăng 22% so với cùng kỳ (quý 1/2021: 51,12 USD/thùng, quý 1/2020 là 50,10 USD/thùng), tuy nhiên sản lượng khí khô tiêu thụ quý 1/2021 giảm 354 triệu m3 (tương đương giảm 16%) so với cùng kỳ là cho doanh thu giảm và lợi nhuận giảm tương ứng. Ngoài ra, trong quý 1/2021, GAS phát sinh tăng khoản phi sử dụng thương hiệu phải trả cho PVN là 147 tỷ đồng.

GAS đặt mục tiêu doanh thu năm nay hơn 70.170 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện năm ngoái. Tuy nhiên, kế hoạch lợi nhuận sau thuế dự kiến đi lùi 12%, còn khoảng 7.040 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến giảm xuống 25%.

Mới đây, VCSC hiện có khuyến nghị "mua" cho GAS với giá mục tiêu 100.400 đồng/cổ phiếu (tổng mức sinh lời dự phóng là 13,6%, bao gồm lợi suất cổ tức 4,4%). Theo giá đóng cửa phiên hôm nay (91.900 đồng/cổ phiếu), GAS hiện giao dịch tại P/E năm 2021 là 19,5 lần và P/E năm 2020 là 17,3 lần, dựa theo dự báo của chúng tôi.