10:12 24/10/2020

GEX: Mẹ của Tổng Giám đốc dự chi gần 320 tỷ mua cổ phiếu

Hà Anh

Bà Đào Thị Lơ, mẹ ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng Giám đốc của GEX vừa đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu, tương đương 3,19% vốn GEX

Biểu đồ giá của GEX - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giá của GEX - Nguồn: HOSE.

Bà Đào Thị Lơ thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (mã GEX-HOSE).

Theo đó, bà Đào Thị Lơ, mẹ ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị của GEX vừa đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu, tương đương 3,19% vốn GEX. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 26/10 đến ngày  21/11/2020.

Trước giao dịch, bà Lơ không nắm giữ bất kỳ cổ phần nào của Gelex.

Hiện, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc Gelex đang nắm giữ 55 triệu cổ phiếu GEX, chiếm 11,7% vốn tại GEX và là cổ đông lớn thứ 2 tại Gelex sau Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX (tỷ lệ 15,74%).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/10, giá cổ phiếu VCG giảm 250 đồng so với giá mở cửa 21.500 còn 21.250 đồng/cổ phiếu và tạm tính tại mức thị giá này, số tiền bà Lơ dự chi cho giao dịch trên là 318,75 tỷ đồng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, cổ đông Gelex đã thông qua việc ông Tuấn và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu GEX để tăng tỷ lệ sở hữu lên 36% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Việc chuyển nhượng cổ phiếu GEX giữa các nhân, tổ chức trong nhóm người liên quan nêu trên mà không làm thay đổi tổng tỷ lệ sở hữu cũng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Mới đây, Gelex đã mua thành công 94,6 triệu cổ phiếu Tổng công ty Viglacera – VGC (mã VGC). Sau giao dịch, nhóm Gelex đã nắm giữ tổng cộng 206,5 triệu cổ phiếu VGC, tương đương 46,07% vốn Viglacera. Được biết, Gelex đặt mục tiêu chi phối 51% cổ phần để hợp nhất báo cáo tài chính Viglacera.

Công ty hiện chưa công bố báo cáo tài chính quý 3/2020. Còn theo báo cáo tài chính hộ nhất bán niên 2020 đã soát xét thì doanh thu của GEX đạt 7.385 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 422 tỷ đồng, EPS đạt 734 đồng/cổ phiếu.