20:07 29/11/2019

Giá cổ phiếu đi xuống, HBC muốn mua 10 triệu cổ phiếu quỹ

Hà Anh

HBC dự kiến mua 10 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,33% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty làm cổ phiếu quỹ

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu HBC từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu HBC từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC-HOSE) thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ.

Theo đó, HBC dự kiến mua 10 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,33% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty làm cổ phiếu quỹ.

Giá mua dự kiến không cao hơn giá trị sổ sách dựa trên Báo cáo tài chính gần nhất. Phương thức giao dịch khớp lệnh theo quy định. Nguồn vốn mua vào lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/6/2019.

Tính đến ngày 30/6/2019, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của HBC đạt hơn 621 tỷ đồng, còn tính đến ngày 30/9/2019, HBC có gần 662 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị giao ông Lê Viết Hải, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty, triển khai thực hiện việc mua cổ phiếu theo đúng quy định.

Trên thị trường chứng khoán, so với thời điểm đầu năm 2019, cổ phiếu HBC đã giảm đi khoảng 30%, từ vùng giá 15.710 đồng/cổ phiếu xuống 11.300 đồng/cổ phiếu như hiện nay và nếu tạm tính theo mức giá 11.300 đồng/cổ phiếu thì HBC sẽ chi khoảng 113 tỷ đồng để mua được số cổ phiếu quỹ này.

Ngoài ra, Xây dựng Hòa Bình cũng vừa thông báo tạm hoãn phát hành 1,3 triệu cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được công bố trước đó.

Trước đó, vào tháng 6/2019, HBC đã chào bán riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu với giá 23.000 đồng/cổ phiếu cho đối tác chiến lược Hyundai Elevator Co., Ltd. Tổng thu ròng từ đợt chào bán là 566,175 tỷ đồng.