06:48 12/03/2021

Gia hạn điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá với sản phẩm sợi nhập khẩu

Hà Giang

Một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Malaysia được gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá

Tháng 4/2020, Bộ Công Thương quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ  Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Malaysia.
Tháng 4/2020, Bộ Công Thương quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Malaysia.

Ngày 11/3, Bộ Công Thương cho biết sẽ gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesi và Malaysia.

Cụ thể, theo Bộ Công Thương, tháng 4/2020, bộ này đã ban hành Quyết định số 1079/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Malaysia.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương, việc điều tra để áp dụng biện pháp chống bán phá giá được kết thúc trong 12 tháng kể từ ngày có quyết định điều tra (tức ngày 6/4/202106). Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, Bộ Công Thương có quyền gia hạn thời hạn điều tra thêm 6 tháng.

Để có thêm thời gian xem xét, làm rõ những vấn đề phát sinh về lượng thông tin, dữ liệu cần xử lý, căn cứ theo thực tiễn vụ việc và để đảm bảo việc điều tra được tiến hành một cách toàn diện, khách quan, ngày 11/3/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 864/QĐ-BCT gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ các nước trên thêm 6 tháng, theo đó thời hạn kết thúc điều tra vụ việc là ngày 6/10/ 2021.

Trước đó, đầu tháng 2/2021, Bộ Công Thương cũng ban hành Quyết định số 477/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp tạm thời đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan. Vụ việc dự kiến sẽ kết thúc điều tra vào quý 2/2021.