07:16 31/03/2021

Gia Lâm tập trung quyết liệt lên quận trước năm 2025

ĐỖ TRANG

Huyện Gia Lâm tập trung quyết liệt thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thành quận đến năm 2025

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 196-TB/TU về kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Huyện ủy Gia Lâm

Kết luận nêu rõ nhiều vấn đề trong đó gồm huyện Gia Lâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp theo Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy, trong đó tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tình hình tôn giáo, những vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần xây dựng huyện Gia Lâm sớm trở thành quận giàu đẹp, văn minh.

Huy động mọi nguồn lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ để tập trung quyết liệt thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thành quận đến năm 2025, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ chính trị của huyện đã đề ra.

Huyện Gia Lâm là đầu mối giao thông quan trọng với các tuyến đường giao thông huyết mạch, có tính kết nối vùng. Vì vậy, huyện Gia Lâm cần tiếp tục phát huy tối đa các lợi thế, tiềm năng vốn có, đổi mới về tư duy, quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong việc xây dựng huyện theo định hướng đã đề ra, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, cơ cấu lại nền kinh tế, chọn ra khâu đột phá và thế mạnh để phát huy tối đa các lợi thế về vị trí, quy hoạch, giao thông để đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, phát huy vai trò chủ lực của công nghiệp, xây dựng; đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế đảm bảo tăng trưởng ổn định, bền vững; chú trọng khai thác các nguồn thu còn dư địa; triệt để tiết kiệm chi để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đến năm 2025 đạt mức 11-12%, thu ngân sách vượt dự toán thành phố giao (tăng cường thu từ dịch vụ, thương mại, không phụ thuộc vào nguồn thu từ đất).

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài nguyên môi trường, trật tự xây dựng, đô thị. Chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ lập các đồ án điều chỉnh quy hoạch của huyện gắn với các quy hoạch có liên quan như: Quy hoạch chi tiết bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng gốm sứ Bát Tràng; quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (R1-5); quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống (R6) gắn với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050.