18:52 05/01/2021

Giá trị vốn hoá của HNX đạt 212,3 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ

Hà Anh

Chỉ số HNX Index tháng 12/2020 diễn biến theo chiều hướng tăng và đạt mức cao nhất tháng 203,12 điểm tại ngày 31/12, cũng là thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của năm

Diễn biến chỉ số HNX.
Diễn biến chỉ số HNX.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), thị trường cổ phiếu niêm yết năm 2020 xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế ở đa số các cổ phiếu.

Cụ thể: Chỉ số HNX Index tháng 12/2020 diễn biến theo chiều hướng tăng và đạt mức cao nhất tháng 203,12 điểm tại ngày 31/12, cũng là thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của năm 2020.

Như vậy, HNX Index tăng 36,8% so với thời điểm cuối tháng trước và tăng 98% so với cuối năm 2019. Giá trị vốn hóa thị trường đạt hơn 212,3 nghìn tỷ đồng, giảm 22,1% so với thời điểm cuối tháng 11 và tăng 12% so với cuối năm 2019.

Về quy mô thị trường, trong tháng 12 có 3 doanh nghiệp niêm yết mới, 13 doanh nghiệp niêm yết bổ sung và 2 doanh nghiệp hủy niêm yết. Tổng số doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu trên HNX tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng là 353 doanh nghiệp với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 126 nghìn tỷ đồng.

Cũng theo HNX, chỉ số giá cổ phiếu các ngành hầu hết đều tăng điểm. Cụ thể: chỉ số ngành Tài chính tăng 79,11 điểm (28,8%) đạt 277,75 điểm; ngành Xây dựng tăng 34,6 điểm (21,87%) đạt 192,8 điểm, chỉ số ngành Công nghiệp tăng 17,63 điểm (8,85%) so với tháng trước đạt 216,81 điểm. Chỉ số LargeCap tăng 28,79 điểm (12,46%) so với tháng trước đạt mức 259,8 điểm tại thời điểm cuối tháng 12/2020 và chỉ số Mid/SmallCap tăng 210,62 điểm (111,85%) đạt 398,93 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu niêm yết đạt 107,9 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt hơn 32 nghìn tỷ đồng. Tính bình quân, giá trị giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết đạt hơn 1.391,5 tỷ đồng/phiên, tăng 48,1% so với tháng trước, tương ứng khối lượng giao dịch đạt hơn 107,9 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 76% so với tháng trước.

Tính chung cả năm 2020, khối lượng giao dịch bình quân thị trường cổ phiếu niêm yết đạt 60,6 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 720,5 tỷ đồng/phiên, tăng 92,4% về khối lượng và 77,9% về giá trị so với năm 2019.

HNX cho biết, 5 mã cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 12/2020 gồm: SHB với 355.170.834 cổ phiếu; HUT với 215.208.850 cổ phiếu; PVS với 210.485.671 cổ phiếu; NVB với 198.940.390 cổ phiếu và SHS với 133.632.253 cổ phiếu.

Tháng 12/2020, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt 43,6 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 644,3 tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch mua vào đạt hơn 296,9 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt hơn 360,7 tỷ đồng. Tính chung trong tháng 12, trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 63,8 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2020, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 2,4 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, 5 mã cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất tháng 12/2020 gồm: PVS với 5.355.189 cổ phiếu; VIG với 1.130.600 cổ phiếu; SHB với 945.790 cổ phiếu; VCS với 823.740 cổ phiếu; SHS với 622.670 cổ phiếu.

5 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất tháng 12/2020 gồm: BVS với 4.439.150 cổ phiếu; PVS với 2.751.471 cổ phiếu; APS với 2.229.900 cổ phiếu; HMH với 2.171.300 cổ phiếu và SHS với 1.768.910 cổ phiếu.

Trong tháng 12/2020, tổng giá trị giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 đạt hơn 22,9 nghìn tỷ đồng (tăng 22,4% so với tháng trước), tương ứng với khối lượng giao dịch đạt hơn 1.666 triệu cổ phiếu (tăng 36% so với tháng trước), chiếm tỷ trọng 71,76% giá trị giao dịch và 67,1% khối lượng giao dịch toàn thị trường.