12:59 05/01/2021

SAM Holdings chốt ngày đăng ký cuối cùng chào bán cổ phiếu ra công chúng

Hà Anh

Khối lượng vốn mà SAM Holdings cần huy động là 934,926 tỷ đồng

Sơ đồ giá cổ phiếu SAM từ ngày 5/12/2020 đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu SAM từ ngày 5/12/2020 đến nay.

Công ty Cổ phần SAM Holdings (mã SAM-HOSE) thông báo về việc phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, SAM Holdings dự kiến chào bán 93,49 triệu cổ cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành 100:36,45. Như vậy, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận quyền mua thêm 36,45 cổ phiếu mới, giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Khối lượng vốn mà SAM Holdings cần huy động là 934,926 tỷ đồng và số tiền này sẽ dùng cụ thể như sau: dành 491,8 tỷ đồng tăng vốn cho Capella Quảng Nam để đầu tư dự án Khu Công Nghiệp Tam Thăng 2; 343,1 tỷ đồng tăng vốn cho CTCP Địa ốc Sacom để tài trợ cho dự án Khu dân cư tại Nhơn Trạch; và 100 tỷ đồng dùng mua lại toàn bộ cổ phần công ty cổ phần Capella Quảng Nam.

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/01/2021, thời gian đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 22/01 đến ngày 01/03/2021.

Tính đến ngày 27/5/2020, cơ cấu cổ đông của SAM Holdings gồm cổ đông trong nước nắm giữ 98,44% - trong đó có 73 tổ chức và 7.070 cá nhân và cổ đông nước ngoài nắm giữ 1,55% - trong đó có 22 tổ chức và 601 cá nhân.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 1.329,3 tỷ đồng, giảm gần 21% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 48,9 tỷ đồng, tăng 74,6% so với cùng kỳ. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành 42,3% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tính đến ngày 30/9/2020, tổng tài sản tăng gần 1.000 tỷ lên 6.199,1 tỷ đồng - trong đó, phải thu ngắn hạn tăng 615 tỷ lên 2.065,8 tỷ đồng, đầu tư tài chính dài hạn tăng gần 400 tỷ lên 1.593,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ gần 97 tỷ hồi đầu năm lên hơn 137 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 04/01/2020, cổ phiếu SAM giảm 60 đồng xuống còn 9.890 đồng/cổ phiếu.