06:00 02/10/2021

Giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân ở Ninh Bình

Thanh Xuân -

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản số 727/UBND-VP4 về giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp trên địa bàn...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh giao các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan nghiên cứu các giải pháp của Bộ Xây dựng để khuyến khích đầu tư phát triển nhà ở cho công nhân, nhất là tại các khu công nghiệp trong thời điểm trước mắt.

Trong đó, yêu cầu Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh khi lập, trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, phải bố trí diện tích đất phù hợp trên địa bàn để xây dựng nhà công nhân, thiết chế của công đoàn đảm bảo đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để phục vụ công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp đó.

Nâng cao chất lượng nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân, có cơ cấu sản phẩm nhà cho thuê phù hợp với nhu cầu của người lao động, bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa của các dự án xây dựng nhà ở xã hội ở đô thị và khu công nghiệp.

Tiếp đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong việc thực hiện các chính sách, chương trình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

Ngoài ra, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh Ninh Bình đề xuất các cơ chế, giải pháp cụ thể, tạo môi trường thuận lợi về đất đai, thủ tục hành chính, hỗ trợ, khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà cho công nhân thuê tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đối với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu phải tham mưu bố trí nguồn lực hợp lý để đầu tư các cơ sở hạ tầng thiết yếu như: trường học, nhà trẻ, cơ sở khám chữa bệnh, sinh hoạt cộng đồng, văn hóa, thể dục, thể thao... trong và ngoài các dự án nhà ở xã hội, đặc biệt là tại các khu vực có đông công nhân và người lao động.

Song song với đó là tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp mà Thủ tướng Chính phủ đã giao trong Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 về việc đẩy mạnh phát triển nhà xã hội; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam trong việc triển khai Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 và Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 04/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất (bao gồm nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, y tế, giáo dục và các công trình văn hóa, thể thao) để phấn đấu từ năm 2026 trở đi, tất cả các khu công nghiệp đều có thiết chế công đoàn.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang có Dự án Khu nhà ở và dịch vụ công nhân Khu công nhân Gián Khẩu (huyện Gia Viễn) được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phê duyệt từ năm 2016, với quy mô khoảng 23 ha, nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở và các dịch vụ các cho công nhân lao động tại Khu công nghiệp Gián Khẩu và các vùng lân cận.

Theo đó, Khu nhà ở công nhân dạng chung cư với 8 nhà, cao 19 tầng với  2.018 căn hộ, diện tích từ 30 đến 70m2/căn. Khu nhà ở công nhân dạng liền kề được bố trí gồm 94 lô, diện tích từ 65-70m2/lô và cao không quá 3 tầng. Khi dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho khoảng 8.200 công nhân lao động. 

Ngoài ra, còn có các khu dịch vụ, vui chơi, giải trí, hồ điều hòa, đường giao thông, bãi đỗ xe... Đến nay, dự án đã thi công xong phần san nền, kè chắn đất, hồ điều hòa. Các hạng mục khác như đường giao thông, hệ thống thoát nước thải, khối lượng đều đạt từ 70-85% so với kế hoạch.