13:04 27/02/2021

GTNFoods muốn sáp nhập vào Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam VLC

Hà Anh

Nếu phương án sáp nhập thành công, GTN sẽ hủy niêm yết cổ phiếu trên HOSE

GTN dự kiến năm 2021 với doanh thu là 3.073 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 254 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,7% và 0,2% so với thực hiện trong năm 2020.
GTN dự kiến năm 2021 với doanh thu là 3.073 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 254 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,7% và 0,2% so với thực hiện trong năm 2020.

Công ty Cổ phần GTNFOODS (mã GTN-HOSE) vừa công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 với kế hoạch sáp nhập vào Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam (VLC).

Theo đó, GTNFoods lên kế hoạch trình đại hội cổ đông thông qua kế hoạch tài chính năm 2021 với doanh thu là 3.073 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 254 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,7% và 0,2% so với thực hiện trong năm 2020.

Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 với Chủ tịch HĐQT là 10 triệu đồng/tháng; thành viên HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát là 8 triệu đồng/tháng và thành viên BKS là 6 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt, GTN trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sáp nhập GTNFoods vào Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam (mã VLC-UPCoM). Nếu phương án sáp nhập thành công, GTN sẽ hủy niêm yết cổ phiếu trên HOSE.

Cụ thể: VLC sẽ thực hiện phát hành thêm cổ phiếu phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ 250 triệu cổ phiếu của GTN đang lưu hành. Sau khi hoàn tất việc hoán đổi, cổ đông của GTN sẽ trở thành cổ đông của VLC và giúp VLC tăng vốn điều lệ.

Tuy nhiên, tỷ lệ chuyển đổi vẫn chưa được GTN thông báo cụ thể tới cổ đông trong ĐHĐCĐ sắp tới.

Được biết, hiện tại, công ty mẹ của VLC là GTNFoods đang nắm giữ 74,49% vốn điều lệ, tương đương 47.003.136 cổ phiếu. VLC không có công ty con và có 3 công ty liên kết gồm: Công ty TNHH phát triển chăn nuôi Peter Hand Hà Nội, CTCP Đầu tư và XNK Súc sản Gia cầm Hải Phòng và CTCP Phát triển Giống gia súc Miền Trung.

Do đó, sau sáp nhập, toàn bộ hơn 47 triệu cổ phiếu này sẽ bị hủy và giảm vốn điều lệ của VLC tương ứng là 470 tỷ đồng.

Công ty mẹ của GTN là CTCP Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) đang sở hữu 187.500.000 cổ phiếu VLC, tương ứng 75% vốn điều lệ và GTN có 2 công ty con gồm: Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam - CTCP (74,49%); CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (26,78%) và 3 công ty liên kết gồm: Tổng công ty Chè Việt Nam - CTCP (16,23%); CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (38,3%) và CTCP Nhựa Miền Trung (40,06%).

Hội đồng Quản trị GTN trình Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để hủy đăng ký lưu ký và hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu nêu trên tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ của VLC với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội.

GTNFoods cho biết, ưu điểm của phương án sáp nhập là cho phép VLC thực hiện tăng quy mô vốn mà không phải huy động từ bên ngoài và không làm giảm lưu lượng tiền mặt của VLC; Cho phép VLC sau sáp nhập có thể tiết giảm chi phí cố định, đồng thời tận dụng được những điểm mạnh sẵn có của hai công ty…

Tuy nhiên, hạn chế là sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của VLC sẽ được tăng lên và làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu trong VLC sau sáp nhập.

GTNFoods trình cổ đông kế hoạch sáp nhập vào Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam (VLC) - Ảnh 1.

Lộ trình dự kiến sáp nhập

Được biết, ĐHĐCĐ năm 2021 của GTNFoods sẽ diễn ra vào ngày 19/3 tới đây tại số 10 Tân Trào, quận 7, Tp.HCM.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/2, cổ phiếu GTN đóng cửa giá tham chiếu 25.200 đồng/cổ phiếu, còn cổ phiếu VLC giảm còn 33.400 đồng/cổ phiếu.