19:22 28/07/2021

GVR sẽ chi khoảng 2.400 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020

Hà Anh

Ngày 14/10, GVR sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 600 đồng. Thời gian thanh toán 28/10/2021.

Sơ đồ giá cổ phiếu GVR từ đầu năm.
Sơ đồ giá cổ phiếu GVR từ đầu năm.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã GVR-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

Theo đó, ngày 14/10, GVR sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 600 đồng. Thời gian thanh toán 28/10/2021.

Như vậy với 4 tỷ cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Tập đoàn Cao su Việt Nam sẽ chi khoảng 2.400 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Tính đến 31/12/2020, GVR có 4.575 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; 3.445 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, gần 7 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu và 128 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Mới đây, GVR công bố kết quả kinh doanh quý 2/2021 với doanh thu tăng 72% so với cùng kỳ đạt 5,7 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.160 tỷ và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng 86% so với cùng kỳ đạt 846 tỷ đồng.

GVR cho biết, lợi nhuận quý 2 của GVR vẫn chủ yếu được thúc đẩy bởi mảng gỗ và mảng cao su tự nhiên với doanh thu lần lượt tăng 90% so với cùng kỳ và 69% so với cùng kỳ. Hai mảng kinh doanh này chiếm 92% tổng doanh thu của GVR trong quý 2/2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu của GVR tăng 77% so với cùng kỳ đạt 10,5 nghìn tỷ đồng trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 2.376 tỷ và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng 165% so với cùng kỳ đạt 1,7 nghìn tỷ đồng.

Năm 2021, GVR đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất sản xuất kinh doanh của công ty mẹ đạt 26.914 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2020 tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế còn 5.721 tỷ đồng, giảm 4% so với năm 2020, lợi nhuận sau thuế còn 4.564 tỷ đồng, giảm mạnh 11%.