15:48 18/03/2023

Hà Nội đào tạo nghề miễn phí cho 5 nhóm lao động

Nhật Dương -

Hơn 14.700 người thuộc 5 nhóm đối tượng khác nhau sẽ được TP. Hà Nội đào tạo nghề miễn phí, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm, chuyển đổi công việc phù hợp yêu cầu của thị trường lao động…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch vừa ban hành về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2023, Hà Nội sẽ đào tạo nghề miễn phí cho 5 nhóm lao động trên địa bàn, gồm phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ, người được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù trở về cộng đồng.

TP. Hà Nội đặt mục tiêu đào tạo cho 14.720 người, trong đó 14.202 lao động là phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật từ đủ 15 tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học và có nhu cầu học nghề; 500 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH. Qua đó, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,2%, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 52,5%.

Hà Nội yêu cầu điều kiện học nghề là phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật từ đủ 15 tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học và có nhu cầu học nghề.

Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền; người lao động thuộc hộ kinh doanh, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ mà phải chuyển chỗ ở có nhu cầu đào tạo nghề và trong độ tuổi lao động được hỗ trợ đào tạo nghề.

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối có thiểu 6 tháng làm việc liên tục trước khi tham gia khóa đào tạo.

Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các đối tượng đủ điều kiện được đào tạo nghề có mức hỗ trợ đào tạo theo quy định của thành phố. Trường hợp, người đồng thời thuộc các đối tượng ưu tiên hỗ trợ thì được hưởng một mức hỗ trợ chi phí đào tạo cao nhất.

Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ, mức hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 4285/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND TP Hà Nội; từ 4.027.000 – 9.822.000 đồng/người/nghề.

Thành phố yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi tham gia chương trình đào tạo này phải có đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo nghề và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy đặng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định. Trong đó, ưu tiên các doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm đào tạo nghề, có cơ sở vật chất, điều kiện giảng dạy tốt và có nhiều giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động sau học nghề.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng cần phối hợp với các doanh nghiệp, địa phương tạo điều kiện cho người lao động được tham gia học nghề, giải quyết việc làm sau tốt nghiệp, tăng năng suất lao động và có thu nhập ổn định.

Thành phố cũng giao Ban Quản lý khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hiệp hội doanh nghiệp trẻ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác tổ chức đào tạo cho lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các đơn vị này cũng phối hợp kiểm tra, giám sát công tác tổ chức đào tạo nghề.

Kinh phí đào tạo nghề cho các nhóm đối tượng được đảm bảo từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp hiện hành và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Việc đào tạo hoàn thành trước ngày 31/12/2023.