22:22 22/03/2019

Hà Nội điều chỉnh hệ số giá đất cho một số trường hợp

Vũ Phong

Hệ số điều chỉnh giá đất sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/12/2019 khi xác định giá cho thuê đất, giá thu tiền sử dụng đất đối với một số trường hợp

Uỷ ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài chính theo dõi, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện quyết định.
Uỷ ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài chính theo dõi, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện quyết định.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019.

Tại Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND do Chủ tịch Nguyễn Đức Chung ký và có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2019, thành phố đã quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 làm căn cứ xác định giá đất cho một số trường hợp sử dụng đất được pháp luật quy định trên địa bàn.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/12/2019 khi xác định giá cho thuê đất, giá thu tiền sử dụng đất.

Cụ thể, đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và đất thương mại dịch vụ tại 4 quận nội thành gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa có hệ số lần lượt 1,3 và 1,6.

Tại các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, các hệ số lần lượt là 1,15 và 1,4; các quận còn lại có hệ số lần lượt là 1,05 và 1,2; các xã khu vực giáp ranh, thị trấn thuộc các huyện, các phường thuộc Thị xã Sơn Tây có hệ số lần lượt là 1 và 1,05; các xã còn lại có hệ số là 1 với cả 2 loại đất.

Trường hợp cho thuê đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản để sản xuất nông nghiệp, giá đất làm căn cứ xác định giá cho thuê đất áp dụng hệ số K = 1,0 cho toàn thành phố.

Đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng đất trong trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, tiền sử dụng đất tại các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa có hệ số K=1,6.

Các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân hệ số K=1,35; các quận còn lại hệ số K=1,25; các xã giáp ranh nội thành, thị trấn thuộc các huyện, các phường thuộc thị xã Sơn Tây hệ số K=1,1; các xã còn lại hệ số K=1,05. 

Đối với đất nông nghiệp (trong đó bao gồm cả đất vườn, ao liền kề đất ở) làm cơ sở xác định chênh lệch giữa giá thu tiền sử dụng đất theo mục đích mới và giá thu tiền sử dụng đất nông nghiệp có hệ số K = 1,0.

Uỷ ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài chính theo dõi, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện quyết định này, kịp thời báo cáo; chủ trì cùng các Sở, ngành và đơn vị có liên quan báo cáo, đề xuất phương án ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020.