17:34 23/02/2022

Hà Nội phê duyệt hàng loạt nhiệm vụ quy hoạch đô thị tại Sơn Tây

Phan Dương -

UBND Hà Nội mới đây đã ban hành một loạt quyết định về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu các đô thị tại thị xã Sơn Tây đến 2030, đảm bảo phát triển đô thị phù hợp với định hướng chung của đô thị Sơn Tây là đô thị văn hoá, lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng; phát triển hài hoà giữa cải tạo và xây dựng mới...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Cụ thể, tại quyết định 660/QĐ -UBND, lãnh đạo thành phố đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị phường Trung Hưng (khu 1) thị xã Sơn Tây với quy mô 434,64ha; Quy mô dân số đến 2030 dự kiến khoảng 23.555 người. Đây sẽ là khu vực phát triển đô thị mới, trung tâm thương mại, văn hoá thể dục, thể thao gắn liền phát triển với cải tạo chỉnh trang khu vực đô thị hiện hữu, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, khai thác hiệu qủa đầu mối giao thông công cộng đường sắt. Đồng thời phát triển mới các không gian công cộng, quảng trường, không gian mở, thương mại dịch vụ , ưu tiên phát triển du lịch, lễ hội truyền thống gắn với bảo tồn phát huy giá trị không gian khu vực đền Và; Khuyến khích phát triển hỗn hợp, phát triển các khu đô thị và nhà ở theo hướng xanh, hiện đại, thông minh.

Còn theo quyết định 661/QĐ -UBND, sẽ quy hoạch phân khu đô thị phường Trung Hưng (khu 2) với quy mô 105,488ha, quy mô dân số dự báo đến 2030 khoảng 3.620 người. Nơi đây sẽ được quy hoạch là khu vực phát triển đô thị một phần lõi đô thị hiện hữu, có các dự án đô thị mới và cải tạo chỉnh trang khu dân cư hiện trạng, có hệ thống hạ tầng gắn kết đồng bộ với khu vực lân cận.

Với quyết định 662/QĐ -UBND, thì quy mô nghiên cứu lập quy hoạch phường Phú Thịnh là khoảng 273,23ha; quy mô dân số dự báo đến 2030 là 13.460 người. Thành phố yêu cầu quy hoạch phường Phú Thịnh là khu vực phát triển đô thị, gắn phát triển đô thị mới với cải tạo chỉnh trang khu vực đô thị hiện hữu, có hạ tàng đồng bộ, khai thác hiệu quả đầu mối giao thông công cộng đường sắt đô thị; Phát triển mới các không gian công cộng, không gian mở, thương mại dịch vụ, ưu tiên phát triển du lịch, kế hội truyền thống gắn với khai thác hợ ký cảnh quan sông Hồng; Di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp hiện hữu gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp với định hướng quy hoạch nhằm phục vụ nhu cầu cải tạo, tái thiết đô thị.

Tại quyết định 663/ QĐ -UBND, thành phố phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, tỷ lệ 1/2000 với quy mô nghiên cứu lập quy hoạch 296,78ha; Quy mô dân số dự báo đến 2030 là 18.650 người. Đây là khu vực phát triển đô thị có hệ thống cây xanh, mặt nước, cảnh quan hấp dẫn có hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; là khu vực có các không gian công cộng không gian mở hấp dẫn gắn với khai thác văn hoá nghệ thuật cộng đồng, xây dựng khu vực phát triển hỗn hợ gắn với đầu mối giao thông công cộng đường sắt đô thị theo mô hình TOD.

Trong khi đó, theo quyết định số 664/ QĐ – UBND, quy mô nghiên cứu lập quy hoạch phường Trung Sơn Trầm là 360,89ha; quy mô dân số dự báo đến 2030 là 13.100 người. Đây cũng là khu vực phát triển đô thị, có các dự án đô thị mới và cải tạo, chỉnh trang khu dân cư hiện hữu; Là cửa ngõ phía Nam đô thị vệ tinh Sơn Tây, là đầu mối trung chuyển giao thông đường bộ, đường sắt, BRT; phát triển thương mại, dịch vụ gắn với đầu mối giao thông công cộng đường sắt đô thị theo mô hình TOD.

UBND Hà Nội cho biết, việc xây dựng các quy hoạch trên là cơ sở pháp lý để quản lý kiểm soát phát triển đô thị trong khu vực, lập quy hoạch chi tiết và hướng dẫn giải quyết các dự án, đồ án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.