14:34 20/12/2021

Hà Tĩnh sẽ xử lý 244 dự án chậm tiến độ

Thanh Xuân

Trong đó, 45 dự án đã cho thuê đất nhưng chậm tiến độ và không đưa vào sử dụng, 50 dự án chưa được cho thuê đất do vướng mắc quy định 100% đất do nhà nước quản lý tại Nghị định số 148...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Việt Hà cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 294 dự án chậm tiến độ, được phân theo 4 nhóm.

Nhóm 1: 90 dự án đã thực hiện thủ tục thuê đất và đang triển khai đầu tư xây dựng. Nhóm 2: 45 dự án đã cho thuê đất nhưng chậm tiến độ kéo dài, không đưa vào sử dụng. Nhóm 3: 46 dự án chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, chưa được cho thuê đất. Nhóm 4: 50 dự án chưa được cho thuê đất do vướng mắc quy định 100% đất do nhà nước quản lý tại Nghị định số 148 (ngày 18/12/2020) 

Riêng Khu kinh tế Vũng Áng có thêm nhóm 13 dự án đầu tư thuê lại đất trong các khu công nghiệp.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, việc chậm trễ triển khai các dự án nói trên do một số nguyên nhân chính: Năng lực nhà đầu tư hạn chế; công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng còn bất cập dẫn đến khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, chậm tiến độ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, một số ngành, địa phương chưa thực sự sâu sát trong công tác kiểm tra, giám sát; quy định của pháp luật còn chồng chéo. Ngoài ra, dịch Covid-19 bùng phát cũng là một phần nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án này.

Liên quan đến 50 dự án chưa được cho thuê đất, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cho biết, theo quy định tại Nghị định 148, các dự án cho thuê đất đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất thì phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Căn cứ vào quy định này, tỉnh tiến hành kiểm tra và làm việc cụ thể với từng dự án để xem xét chấm dứt dự án hoặc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Trong trường hợp nhà đầu tư không chấp thuận, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các sở ngành, địa phương tiếp tục xử lý. 

Trên cơ sở phân tích những nguyên nhân chậm tiến độ của các dự án, UBND tỉnh sẽ đề ra các phương án xử lý. Đồng thời tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện dự án, và kịp thời phát hiện các sai phạm để chấn chỉnh, xử lý theo quy định. Tiếp tục thực hiện chặt chẽ, hiệu quả khâu thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư nhằm lựa chọn nhà đầu tư có năng lực để triển khai thực hiện dự án.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng sẽ xây dựng và ban hành các quy định liên quan đến quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh nhằm quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc hỗ trợ, quản lý các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực và địa bàn phụ trách.

Nâng cao chất lượng công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, hạn chế tối đa những bất cập, chồng chéo giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng và các quy hoạch chuyên ngành có liên quan. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các Sở, ngành và địa phương trong công tác hỗ trợ nhà đầu tư. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và các hồ sơ, thủ tục liên quan để đẩy nhanh tiến độ các dự án.