15:44 25/01/2021

Habeco chi 656 tỷ đồng trả cổ tức 2018 và 2019

Hà Anh

Habeco sẽ chi khoảng 656 tỷ đồng trả cổ tức cho 2 năm 2018 và 2019 với tổng tỷ lệ là 28,3%. Ngày thanh toán tiền là ngày 31/3/2021.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/9/2020 của BHN tăng từ 987 tỷ lên 1.421 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/9/2020 của BHN tăng từ 987 tỷ lên 1.421 tỷ đồng.

Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco – mã chứng khoán BHN) đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 và 2019 cho cổ đông.

Theo đó, BHN sẽ thanh toán cổ tức cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ chi trả cho năm 2018 là 13,80% - tương ứng 319,884 tỷ đồng và năm 2019 là 14,50% - tương ứng 226,110 tỷ đồng đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 19/2/2021. Ngày thanh toán tiền là ngày 31/3/2021.

Như vậy, Habeco sẽ chi khoảng 656 tỷ đồng trả cổ tức cho 2 năm 2018 và 2019 với tổng tỷ lệ là 28,3%.

Được biết, việc chi trả cổ tức năm 2018, 2019 đã được Đại hội cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, ngoài nguồn lợi nhuận sau thuế sau trích các quỹ, thì theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về việc chia cổ tức cho cổ đông từ nguồn cổ tức được nhận do hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển của các công ty thành viên là hơn 60 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản còn ghi rõ, có hơn 90 tỷ đồng nguồn cổ tức được chia từ CTCP Cồn rượu Hà Nội do hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển để chia theo kiến nghị của kiểm toán Nhà nước sẽ được Habeco phân phối cho cổ đông sau khi Halico tổ chức Đại hội cổ đông thông qua phương án chia.

Hiện Habeco chưa công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2020.

Còn theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020, BHN ghi nhận doanh thu 9 tháng năm 2020 giảm 15,9% so với cùng kỳ đạt hơn 5.612 tỷ đồng và lợi nhuận ròng tăng 3,4% đạt gần 488 tỷ đồng do chi phí bán hàng giảm đáng kể (-30,4% so với cùng kỳ) và tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện nhẹ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/9/2020 tăng từ 987 tỷ lên 1.421 tỷ đồng.