14:58 25/01/2021

ROS bị phạt 170 triệu đồng

Hà Anh

FLC Faros bị phạt tổng cộng 170 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn quyết định cưỡng chế vi phạm thuế và công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2018, 2019 không đầy đủ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (mã ROS-HOSE).

Theo đó, FLC Faros bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn quyết định cưỡng chế vi phạm thuế số 571/QĐ-CCT ngày 06/3/2019 của Chi cục thuế thành phố Hội An; công bố thông tin không đầy đủ nội dung tại Báo cáo tài chính năm 2018, 2019.

Cụ thể: Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros không thuyết minh về việc Công ty bị xử phạt, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; chưa thực hiện thuyết minh riêng bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá; chưa thực hiện thuyết minh thông tin về giá trị hợp lý của bất động sản đầu tư; thuyết minh chưa đầy đủ về Doanh thu bán hàng hóa là vật liệu xây dựng.

Bên cạnh đó, công ty này bị phạt thêm 100 triệu đồng) do công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2018, 2019 có nội dung sai lệch.

Cụ thể: FLC Faros hạch toán tăng không đúng chi phí khấu hao tài sản cố định (năm 2018 số tiền 3,966.800.483 đồng làm tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp số tiền 793.360.097 đồng, năm 2019 số tiền 11.931.436.914 đồng làm tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp số tiền 2.386.287.383 đồng);

Ghi nhận và trình bày chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết năm 2019 chưa tuân thủ quy định, số chi phí lãi vay Công ty phải loại trừ bổ sung là 27.326.369.967 đồng, tương ứng Công ty ghi nhận thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2019 là 5.465.273.993 đồng;

Chưa trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư vào cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (AMD) tại thời điểm 31/12/2019 số tiền là 32.354.107.808 đồng, do đó làm giảm chỉ tiêu tổng lợi nhuận kế toán trước thuế một khoản tương ứng và giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 phải nộp số tiền 6.470.821.562 đồng).

Đồng thời, biện pháp khắc phục hậu quả đối với ROS là công ty buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 21/01/2021.

Mới đây, ROS bổ nhiệm bà Nguyễn Bình Phương giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty, từ ngày 30/11 và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lan giữ chức vụ Giám đốc tài chính công ty, kể từ ngày 2/12/2020.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu ROS chốt phiên đầu tháng 12/2020 có giá 2.160 đồng/cổ phiếu và đến ngày 22/1/2021 giá cổ phiếu này đã tăng gần gấp đôi đạt 4.280 đồng/cổ phiếu.