20:36 12/07/2022

Hải Dương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, đón làn sóng FDI

Phúc Minh

Tỉnh Hải Dương sẽ tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, tính giá đất, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi, đón bắt làn sóng đầu tư FDI đang chuyển dịch sang Việt Nam…

Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh - Báo Hải Dương.
Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh - Báo Hải Dương.

Chiều 12/7, Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII đã bế mạc và thông qua 12 nghị quyết quan trọng như: Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương; Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh...

HOÀN THIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ, TÍNH GIÁ ĐẤT

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 9,5% trở lên, tỉnh cần đưa nhanh các nguồn lực vào đầu tư phát triển; đẩy nhanh hơn nữa tiến độ triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh bám sát các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các điểm nghẽn để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao nhất.

Trước hết, cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp kiểm soát dịch Covid-19; không lơ là trong phòng chống dịch bệnh, khẩn trương nâng cao tỷ lệ tiêm mũi 3 và 4 cho các đối tượng theo kế hoạch, giữ vững thành quả về kinh tế và ổn định đời sống nhân dân.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện một số nội dung để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện dự thảo quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bí thư Phạm Xuân Thăng cũng đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các cấp trong tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Đề nghị UBND tỉnh thành lập ngay Tổ công tác để đôn đốc tiến độ các dự án đầu tư công; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương phải chịu trách nhiệm về tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Quyết tâm giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2022.

Đồng thời, cần đẩy nhanh các thủ tục đầu tư các dự án, trong đó cần tập trung vào các dự án phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang và phát triển đô thị mới. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, tính giá đất, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi, đón bắt làn sóng đầu tư FDI đang chuyển dịch sang Việt Nam.

HĐND tỉnh cũng giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm 2021-2025; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030. Quyết liệt thực hiện hơn nữa trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

THÁO GỠ KHÓ KHĂN TRONG ĐẤU THẦU THUỐC CHỮA BỆNH

Đối với các nội dung quan trọng khác, Bí thư Phạm Xuân Thăng đề nghị UBND tỉnh có giải pháp điều hành ngân sách hiệu quả, linh hoạt; phấn đấu thu ngân sách nội địa tăng trên 10% so với dự toán năm.

Cùng với đó, tập trung các giải pháp chống thất thu ngân sách; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm các sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công. Tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên để ưu tiên dành nguồn chi đầu tư phát triển và chi cho an sinh xã hội.

Ông cũng yêu cầu các địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh, bảo đảm phúc lợi xã hội, đặc biệt là quan tâm thực hiện chính sách với người có công, các đối tượng yếu thế sau đại dịch. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xử lý rác thải tập trung và các biện pháp bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, cần tập trung tháo gỡ khó khăn trong việc đấu thầu mua thuốc chữa bệnh, vật tư, sinh phẩm, thiết bị y tế bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh diễn ra bình thường. Đẩy mạnh phát triển giáo dục - đào tạo, văn hóa, thông tin truyền thông, thể dục thể thao... để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân...

Đối với các nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp, ông Phạm Xuân Thăng đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai; đề ra các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường công tác giám sát, tổ chức tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh kịp thời với Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết đáp ứng kỳ vọng của nhân dân và cử tri trong tỉnh.

 

12 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII

 1. Nghị quyết kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.
 2. Nghị quyết phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2022 hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
 3. Nghị quyết về bổ sung và phân bổ vốn tăng thu, vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 vào kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2022; phân bổ lần 1 vốn phân bổ chi tiết sau và vốn dự phòng chung (5%) nguồn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025.
 4. Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương.
 5. Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2021.
 6. Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022.
 7. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 5/10/2016 của HĐND tỉnh Hải Dương.
 8. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
 9. Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
 10. Nghị quyết hỗ trợ kinh phí đối với hộ gia đình người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
 11. Nghị quyết về nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh.
 12. Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2023.