08:56 22/08/2021

Hải Phòng đề xuất 9 cơ chế, chính sách phát triển đặc thù

Hoàng Long

Việc cho phép Hải Phòng thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, bảo đảm tính thống nhất, tương quan, tương đồng với các thành phố lớn khác trong cả nước khi thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị...

Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hải Phòng vừa triệu tập hội nghị để nghe báo cáo, cho ý kiến về dự thảo đề án một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.

Tại hội nghị này, ông Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đọc tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND thành phố về việc xin ý kiến dự thảo đề án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách mới, có tính đột phá, đặc thù cho phát triển thành phố Hải Phòng.

Dự thảo Nghị quyết và đề án được xây dựng trên các quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc lựa chọn một số cơ chế, chính sách phù hợp, thực sự cần thiết đối với yêu cầu phát triển của thành phố Hải Phòng thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành. 

Đồng thời, cơ chế, chính sách đặc thù thí điểm đối với thành phố phải đặt trong tổng thể xu thế phát triển chung của cả nước, kết hợp hài hòa giữa cái chung và cái riêng, trên quan điểm Hải Phòng phát triển không chỉ riêng cho mình, mà hơn hết còn vì sự phát triển chung của cả nước và thực hiện chức năng đầu mối liên kết - hội nhập phát triển Vùng, là địa phương thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách mới của đất nước.

Trong đó, có 9 cơ chế chính sách đặc thù hiện đang được áp dụng tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hải Phòng sẽ đề xuất 4 cơ chế, chính sách áp dụng tương tự và 5 cơ chế, chính sách áp dụng với mức cao hơn.

Đáng chú ý, trong 4 cơ chế chính sách do thành phố Hải Phòng đề xuất thể hiện tính đột phá theo hướng Hải Phòng là địa phương thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách mới của đất nước. Đặc biệt cơ chế quản lý phát triển: tổ chức nghiên cứu và triển khai xây dựng khu thương mại tự do tại thành phố Hải Phòng. Đề xuất này sẽ dựa trên cơ sở đánh giá, phân tích các cơ chế, chính sách, kinh nghiệm, cách làm hay ở trong nước và quốc tế, nhất là các cơ chế, chính sách đang được áp dụng tại các khu thương mại tự do thành công trên thế giới.

 
Dự thảo Đề án một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng trình Quốc hội ban hành gồm một số cơ chế, chính sách liên quan đến cơ chế quản lý phát triển; quản lý đất đai; quản lý quy hoạch, đầu tư; quản lý tài chính - ngân sách nhà nước; thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý... 

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, riêng kiến nghị về tổ chức nghiên cứu và triển khai xây dựng khu thương mại tự do tại thành phố Hải Phòng là kiến nghị đột phá của Hải Phòng, để thành phố có đủ điều kiện thực hiện thành công Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị. “Mục tiêu Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị đặt ra với Hải Phòng là rất lớn, để Hải Phòng là nơi hội tụ nguồn lực và lan tỏa sự phát triển”, ông Quang nói.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng thống nhất với các đại biểu, đồng ý chủ trương thông qua nội dung của dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách mới, có tính đột phá, đặc thù cho phát triển thành phố Hải Phòng.

Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tiếp thu đầy đủ, có chọn lọc các ý kiến tại Hội nghị để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo đảm bảo chất lượng, quy trình, tiến độ. Trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Chính phủ và Quốc hội xem xét; đồng thời phối hợp với các cơ quan Trung ương hoàn thiện các thủ tục liên quan để trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV...