13:31 13/03/2023

Hai quỹ ETF quy mô gần 1 tỷ USD sắp mua hàng chục triệu cổ phiếu ngân hàng và bất động sản

An Nhiên -

Ước tính SHB được hai quỹ quy mô gần 1 tỷ USD mua nhiều nhất 22,7 triệu cổ phiếu. NVL được mua 11,4 triệu cổ phiếu, VND được mua 9,1 triệu cổ phiếu, VRE được mua 8,1 triệu cổ phiếu, VIX và DXG được mua 6,5 - 6,7 triệu cổ phiếu.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

FTSE Russell và MVIS đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới. Lưu ý rằng danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 20/3, do đó các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày thứ 6 (17/3) tới đây.

Cụ thể, FTSE Vietnam Index thêm SHB, EIB, loại TCH, PDR, STB, PLX.

FTSE Vietnam All-share Index loại VGC. Tuy nhiên xin lưu ý rằng hiện tại không có ETF nào trực tiếp sử dụng chỉ số này nên các thay đổi này không ảnh hưởng tới các cổ phiếu.

Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF hiện có tổng tài sản là 319 triệu USD. SSI Research ước tính quỹ sẽ mua mới 14 triệu cổ phiếu SHB và mua mới 5,77 triệu cổ phiếu EIB. Đồng thời, quỹ sẽ bán toàn bộ 17 triệu cổ phiếu STB, 4,6 triệu cổ phiếu TCH, bán bỏ 5,9 triệu cổ phiếu PDR và 652 nghìn cổ phiếu PLX.

Ngoài các cổ phiếu trên, quỹ này cũng sẽ mua bổ sung 4,4 triệu cổ phiếu VRE, 2,1 triệu cổ phiếu HPG, 1 triệu cổ phiếu VHM. Một số cổ phiếu khác được mua khối lượng không đáng kể như VIC, VNM, MSN, VJJC, VND, VCI... Ở chiều ngược lại, VCB sẽ bị bán 1,44 triệu cổ phiếu, DPM bị bán 663 nghìn cổ phiếu, SSI, KBC, VCG cũng bị bán giảm tỷ trọng.

Hai quỹ ETF quy mô gần 1 tỷ USD sắp mua hàng chục triệu cổ phiếu ngân hàng và bất động sản - Ảnh 1

Với MarketVector Vietnam Local Index, STB sẽ bị loại khỏi chỉ số. Danh mục chỉ số MarketVector Vietnam Local Index bao gồm 41 cổ phiếu Việt Nam sẽ thay thế cho chỉ số MVIS Vietnam Index trong kỳ tái cơ cấu lần này của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF. Quỹ đang có tổng giá trị tài sản 499 triệu USD, trong đó hiện có 55 triệu USD đang đầu tư vào các cổ phiếu nước ngoài sẽ được chuyển sang thị trường Việt Nam.

SSI Research ước tính DCM sẽ được mua 4,86 triệu cổ phiếu, DXG cũng được mua 6,4 triệu cổ phiếu, SHB được mua 8,4 triệu cổ phiếu, VND được mua 8,9 triệu cổ phiếu, SSI được mua 4 triệu cổ, VIX được mua 6,7 triệu cổ, HAG được mua 3,7 triệu cổ, HNG được mua 4,7 triệu cổ, TCH được mua 3,1 triệu cổ. Sẽ có 37 cổ phiếu trong danh mục được mua bổ sung tỷ trọng. Ở chiều ngược lại, quỹ sẽ bán bỏ toàn bộ 3,1 triệu cổ phiếu STB, bán giảm tỷ trọng 11 triệu cổ phiếu HPG, 2,5 triệu cổ phiếu VHM, 677 nghìn cổ phiếu VNM và 364 nghìn cổ phiếu VCB.

Hai quỹ ETF quy mô gần 1 tỷ USD sắp mua hàng chục triệu cổ phiếu ngân hàng và bất động sản - Ảnh 2

Với FTSE Vietnam 30 Index, Fubon FTSE Vietnam ETF hiện là quỹ ETF lớn thứ 2 trên thị trường Việt Nam với tài sản 16,9 nghìn tỷ đồng. Chỉ số FTSE Vietnam 30 Index thực hiện rà soát danh mục định kỳ vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm. Tuy nhiên, do chỉ số không công bố danh mục chi tiết nên SSI Research không đưa ra ước tính thay đổi.

Tổng hợp hai quỹ được dự báo cơ cấu danh mục trên, ước tính SHB được mua nhiều nhất 22,7 triệu cổ phiếu trong khoảng 2,4 phiên giao dịch, bình quân mỗi phiên có thể mua 9,5 triệu cổ. NVL được mua 11,4 triệu cổ phiếu, VND được mua 9,1 triệu cổ phiếu, VRE được mua 8,1 triệu cổ phiếu, VIX và DXG được mua 6,5 - 6,7 triệu cổ phiếu.

Ngược lại, STB là cổ phiếu bị bán ra nhiều nhất với 11,7 triệu cổ phiếu, HPG cũng bị bán ra 8,8 triệu cổ phiếu, PLX bị bán ra 3,9 triệu cổ phiếu, TCH bị bán ra 2 triệu cổ, VCB và VHM bị bán lần lượt 1,8 triệu và 1,45 triệu cổ.