13:08 19/05/2022

Hai quỹ ngoại quy mô gần 1 tỷ USD sẽ chi 850 tỷ đồng mua mới 4 cổ phiếu Việt Nam

Thu Minh

Trong kỳ cơ cấu danh mục quý 2/2022, hai ETF ngoại quy mô gần 1 tỷ USD gồm FTSE Vietnam và V.N.M ETF sẽ mua mạnh 3 cổ phiếu gồm FTS, SHB, NLG và VCG...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

V.N.M ETF hiện có tổng tài sản gần 545 triệu USD còn FTSE ETF hiện có tổng tài sản 374 triệu USD.

Ngày chốt số liệu của V.N.M ETF là 31/5/2022 và ngày công bố 10/6, ngày hoàn thành tái cơ cấu danh mục 17/6/2022. Dựa trên dữ liệu ngày 17/5, chứng khoán Yuanta dự báo V.N.M ETF sẽ mua mới 3 cổ phiếu gồm FTS, SHB, VCG. Trong đó, SHB được mua mới 13,8 triệu cổ phiếu với giá trị 202,6 tỷ đồng. VCG được mua mới 4,5 triệu cổ phiếu tương ứng với 126,1 tỷ đồng và FTS được mua mới 1,8 triệu cổ phiếu tương ứng với giá trị mua 73,8 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, V.N.M ETF không loại bỏ cổ phiếu nào nhưng sẽ bán giảm tỷ trọng ở hầu hết các cổ phiếu còn lại trong đó VIC bị bán nhiều nhất 1,9 triệu cổ phiếu, HPG bị bán 479 nghìn cổ phiếu, các cổ còn lại bán không đáng kể.

V.N.M ETF sẽ mua mới 3 cổ phiếu gồm FTS, SHB, VCG.
V.N.M ETF sẽ mua mới 3 cổ phiếu gồm FTS, SHB, VCG.
V.N.M ETF sẽ mua mới 3 cổ phiếu gồm FTS, SHB, VCG.
V.N.M ETF sẽ mua mới 3 cổ phiếu gồm FTS, SHB, VCG.

Với FTSE ETF, quỹ này sẽ chốt số liệu vào ngày 27/5, công bố ngày 3/6 và hoàn thành tái cơ cấu danh mục 17/6. Ước tính của Yuanta, SHB và NLG đáp ứng các tiêu chí đặt ra của quỹ do đó, quỹ này sẽ mua mới lần lượt 15,3 triệu cổ phiếu SHB tương ứng với 225 tỷ đồng và 4,7 triệu cổ phiếu NLG tương ứng giá trị 233 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, quỹ này sẽ loại APH vì giá trị vốn hoá thị trường thấp hơn 0,5% giá trị vốn hoá thị trường của FTSE ETF. Quỹ ngoại cũng sẽ bán ra 1,3 triệu cổ phiếu HPG, 776 nghìn cổ phiếu VIC, VHM bị bán 807 nghìn cổ phiếu, SSI là 461 nghìn cổ phiếu, các cổ phiếu còn lại bị bán không đáng kể.

FTSE ETF sẽ mua mới NLG và SHB.
FTSE ETF sẽ mua mới NLG và SHB.

Như vậy, 2 quỹ ngoại quy mô gần 1 tỷ USD sẽ mua mới 4 cổ phiếu Việt Nam với giá trị tương ứng 859 tỷ đồng.