07:36 24/11/2020

HDC phát hành thành công 100 tỷ trái phiếu cho Chứng khoán Bản Việt

Hà Anh

Trái phiếu phát hành là trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản

Phối cảnh dự án Tây 3/2 của HDC.
Phối cảnh dự án Tây 3/2 của HDC.

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu - Hodeco (mã HDC-HOSE) vừa thông báo kết quả phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ.

Theo đó, HDC phát hành thành công 100 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng. Đây là trái phiếu theo hình thức bút toán ghi sổ và thu về 100 tỷ đồng. Lượng trái phiếu kể trên đã được phân phối toàn bộ cho Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt.

Trái phiếu phát hành là trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản. Trái phiếu có lãi suất cố định là 10,5%/năm, lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 06 tháng/một lần kể từ và bao gồm ngày bắt đầu tính lãi của kỳ tính lãi cho đến kỳ tính lãi liền sau hoặc ngày thanh toán/hoàn trả tiền gốc trái phiếu.

Trái phiếu được phát hành cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc internet theo quy định. Ngày phát hành trái phiếu là 20/8/2020 và ngày kết thúc đợt phát hành là 19/11/2020.

Nghĩa vụ thanh toán nợ gốc, lãi trái phiếu, lãi phạt trái phiếu và các nghĩa vụ thanh toán khác của tổ chức phát hành đối với và liên quan đến trái phiếu được bảo đảm bằng 100% cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng giải trí đại dương Vũng Tàu và các quyền, lợi ích phát sinh từ/có liên quan đến số cổ phần này.

Tổ chức phát hành có thể đề nghị mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu trước hạn vào bất cứ lúc nào và bằng bất cứ phương thức nào phù hợp quy định với điêù kiện phải thông báo bằng văn bản cho toàn bộ người sở hữu trái phiếu ít nhất 15 ngày làm việc trước ngày thực hiện mua lại dự kiến.

Về kết quả kinh doanh, HDC cho biết doanh thu quý 3/2020 đạt hơn 194 tỷ đồng tăng 17,65% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng, tăng 21,47% so với cùng kỳ là do công ty ghi nhận chủ yếu từ dự án Tây 3/2 và Ecotown Phú Mỹ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu hợp nhất của HDC đạt gần 553 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 109 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, hàng tồn kho của HDC tăng nhẹ lên gần 966 tỷ đồng, tổng tài sản tăng nhẹ gần 2.568 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 158 tỷ đồng.