16:29 26/10/2021

HNX nhắc nhở 46 công ty chậm công bố BCTC bán niên 2021 đã soát xét

Hà Anh -

HNX vừa thông báo về việc nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường đối với các tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn chậm công bố báo cáo tài chính bán niên 2021 đã được soát xét...

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường đối với các tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn chậm công bố báo cáo tài chính bán niên 2021 đã được soát xét.

Cụ thể: căn cứ khoản 1 Điều 30 Quy chế Tổ chức và quản lý thị trường giao dịch chứng khoán chưa niêm yết tại HNX ban hành kèm theo quyết định số 634/QĐ-SGDHN ngày 24/9/2019 của Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội.

HNX thông báo về việc nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường đối với 46 tổ chức đăng ký giao dịch quy mô chậm công bố thông tin (30 ngày) so với thời gian quy định chung đối với báo cáo tài chính bán niên 2021 đã được soát xét.

Trong danh sách trên thì nhiều nhất là bị hạn chế giao dịch, đình chỉ giao dịch và 03 tổ chức giao dịch bình thường:

Danh sách bị hạn chế giao dịch gồm: AGF, ATG, AVF, BT6, CLG, DIC, DNY, DPS, FDG, G20, GTT, HDO, HKB, HLA, HPI, HVG, ICF, KAC, KHL, KSK, MES, NHP, NTB, PPI, PSG, PVA, PVE, PVH, PX1, PXC, SDH. SGO, SHG, SPP, STL, TCK, VSF.

5 tổ chức bị đình chỉ giao dịch gồm: BGM, KSA, KSS, MTM, VSP và 3 tổ chức giao dịch bình thường gồm: CMD, ILA, XPH.

HNX đề nghị các tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn nêu trên giải trình, đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường và công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2021 đã được soát xét.

Trong trường hợp các tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn nêu trên tiếp tục vi phạm, HNX sẽ xem xét xử lý theo quy định hiện hành.