15:47 02/05/2021

Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Thanh Xuân -

Mục đích nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về khởi nghiệp, giúp các em chủ động tiếp cận với hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nhà trường.

  Học sinh, sinh viên tham gia Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”
Học sinh, sinh viên tham gia Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”

Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đã ghi rõ trong phần kế hoạch triển khai hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đào tạo tổ chức hiệu quả các mô hình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Theo  đó, lựa chọn các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp tiêu biểu nhân rộng trong toàn ngành. Các cơ sở đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo xây dựng môi trường trải nghiệm, hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên dựa trên hoạt động kết nối với các đối tác, doanh nghiệp.

Về công tác hỗ trợ đào tạo, sẽ tổ chức các khóa đào tạo khởi sự kinh doanh quản trị doanh nghiệp cơ bản, chuyên sâu thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cho các sinh viên, nhóm sinh viên khởi nghiệp.

Đồng thời phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao lưu, kết nối, các trường đại học Việt Nam với các trường đại học quốc tế và hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của khối học sinh phổ thông tham dự Cuộc thi khởi nghiệp quốc tế.

Đối với việc tạo môi trường hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, Bộ Giáo dục và đào tạo tiếp tục phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ sở đào tạo hoàn thiện mô hình trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại 3 khu vực, tạo không gian dùng chung cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở đào

Trọng tâm của Kế hoạch bao gồm: tổ chức Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ 4 - năm 2021, thời gian bắt đầu từ tháng 4/2021 và vòng chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 11/2021; tổ chức tuyên dương các mô hình khởi nghiệp tiêu biểu, các dự án khởi nghiệp xuất sắc của học sinh, sinh viên tại Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ 4 - năm 2021 (SV-STARTUP 2021), tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian dự kiến tháng 11/2021.