09:34 25/05/2023

Hòa Bình thúc tiến độ các dự án cấp bách phòng chống thiên tai

Diễm Hằng

Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án vẫn chưa đảm bảo tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng về đất đai, mỏ vật liệu, các công trình hạ tầng có liên quan đến dự án chậm, việc phối hợp giữa chủ đầu tư và các bên liên quan chưa chặt chẽ...

Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án cấp bách trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

Cụ thể các dự án được “điểm danh” bao gồm: Dự án Khẩn cấp xử lý khối sạt trượt các khu vực phía đông đồi Ông Tượng, tổ 4, 5, 6 phường Chăm Mát (nay là tổ 2 phường Thống Nhất), tổ 4 phường Thái Bình (nay là tổ 5 phường Thái Bình), thành phố Hòa Bình; Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngòi Mại, Km8+310, đường tỉnh 445 thuộc dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà; Dự án khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai gây sạt lở kè bảo vệ đê Đà Giang khu vực K2+538 và thượng lưu cầu Đen do mưa lũ tại phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình; Công trình Khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15 phường Đồng Tiến, tổ dân phố Ngọc 2, phường Trung Minh và đoạn cầu Hòa Bình 3, thành phố Hòa Bình.

Theo đánh giá, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án vẫn còn một số tồn tại, khó khăn vướng mắc như tiến độ thi công chưa đảm bảo, công tác giải phóng mặt bằng về đất đai, mỏ vật liệu, các công trình hạ tầng có liên quan đến dự án chậm tiến độ, việc phối hợp giữa chủ đầu tư và các bên liên quan chưa chặt chẽ...

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đảm bảo chất lượng công trình các dự án đúng theo kế hoạch và các quy định hiện hành, lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, lưu ý xây dựng phương án đảm bảo an toàn thi công xây dựng công trình, trong đó phải rà soát các nội dung về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai; thi công một số hạng mục trước mùa mưa bão năm 2023 để đảm bảo thoát nước phòng chống sạt lở ảnh hưởng đến các hộ dân; chủ động phối hợp với UBND thành phố khẩn trương hoàn thiện hồ sơ giải phóng mặt bằng các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án trước mùa mưa lũ.

Rà soát, bổ sung mỏ vật liệu đất đắp, phối hợp với UBND thành phố Hòa Bình, UBND các xã Hợp Thành, Thịnh Minh, phường Kỳ Sơn và các cơ quan chức năng để bổ sung mỏ vật liệu đất đắp thực hiện dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án;

Phối hợp với địa phương và các Sở, ngành rà soát, bổ sung quy hoạch sử dụng rừng và đất rừng do dự án chiếm dụng để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

Chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Điện lực Hòa Bình và UBND thành phố Hòa Bình trong việc di dời đường dây điện và bồi thường đất lúa đối với một số hạng mục.

Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cũng yêu cầu UBND thành phố Hòa Bình tăng cường phối hợp với các Chủ đầu tư trong công tác Giải phóng mặt bằng các dự án; kịp thời báo cáo và đề xuất hướng xử lý đối với các khó khăn trong quá trình thực hiện đến cấp có thẩm quyền. Chủ động xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho người dân tại các khu vực có công trình đang thi công, sẵn sàng di chuyển người dân đến nơi an toàn khi có tình huống bất lợi xảy ra.

Giao Sở Giao thông vận tải Hòa Bình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định kết thúc tình huống khấn cấp về thiên tai làm ảnh hưởng, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại cầu Ngòi Mại, Km8+310, đường tỉnh 445 theo quy định.