10:57 12/09/2008

Hoa Kỳ công bố mức thuế chống bán phá giá tôm

Đặng Nguyễn

Uỷ ban Thương mại quốc tế đã công bố kết quả cuối cùng việc xem xét hành chính lần thứ 2 đối với tôm xuất khẩu từ Việt Nam

Ngày 11/9, Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ cho biết, Ủy ban Thương mại quốc tế thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã công bố kết quả cuối cùng việc xem xét hành chính lần thứ 2 (từ 1/2/2006 – 31/1/2007) đối với tôm xuất khẩu từ Việt Nam.

Cụ thể, sau khi thay đổi phương pháp tính toán, Ủy ban Thương mại quốc tế xác định Công ty Camimex phải chịu thuế chống bán phá giá là 0% và Công ty Minh Phú là 0,01% và 26 công ty của Việt Nam còn lại phải chịu mức thuế bán phá giá bình quân là 4,57% (theo phán quyết sơ bộ ngày 6/3/2008, 26 công ty này được ấn định mức thuế 0%).

Ngoài ra, Công ty Fish one và Công ty Grobest vẫn chịu mức thuế bán phá giá 0% và Công ty Seaprodex Minh Hải vẫn chịu mức thuế bán phá giá 4,30%.