18:06 17/03/2021

Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục đăng ký bán 80 triệu cổ phiếu HNG

Hà Anh

HAGL vừa đăng ký bán 80 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-HOSE), nhằm mục đích tái cơ cấu tài chính

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG – sàn HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ HNG.

Cụ thể: Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) vừa đăng ký bán 80 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-HOSE), nhằm mục đích tái cơ cấu tài chính.

Giao dịch được thực hiện theo phương thức bán thỏa thuận cho đối tác chiến lược. Sau giao dịch, Hoàng Anh Gia Lai sẽ giảm sở hữu tại HNG từ 330,17 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 29,78% xuống còn 250,17 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 22,57%. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 22/3 đến ngày 20/4/2021.

Trước đó, từ ngày 5/2 đến ngày 2/3, Hoàng Anh Gia Lai cũng đã bán thành công 75 triệu cổ phiếu HNG. Giao dịch thỏa thuận của HAG được thực hiện ở vùng giá trung bình là 11.000 đồng/cổ phiếu, như vậy HAG đã thu về khoảng 825 tỷ đồng sau giao dịch này. Mục đích của việc giao dịch trên nhằm cơ cấu các khoản nợ tại ngân hàng.

Đồng thời, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT HAGL cũng đã bán gần 22 triệu cổ phiếu HAG với tổng giá trị gần 96 tỷ đồng.

Mới đây, HAGL đã có giải trình về việc điều chỉnh hồi tố báo cáo đã kiểm toán năm 2018 và 2019. Cụ thể, trong báo cáo tài chính quý 4/2020 của HAG xuất hiện khoản lỗ hơn 5.000 tỷ trên bảng cân đối kế toán vào cuối kỳ trong khi kết quả kinh doanh trong năm 2020 không tệ đến vậy. Theo thuyết minh, công ty đã trích lập dự phòng các khoản phải thu tồn đọng đẩy về năm 2019.

Phía HAGL cho biết, lý do của việc thực hiện trích lập dự phòng trên xuất phát từ tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, vốn mang tính phụ thuộc và chịu sự tác động bởi các yếu tố thị trường. Trong các năm trước đây, Ban Tổng Giám đốc đánh giá khả năng thu hồi các khoản phải thu là khá cao.

Trong năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát làm cho các thông tin về rủi ro của thị trường nông sản và ngành nông nghiệp được biểu hiện rõ ràng hơn.

Vì vậy, Ban Tổng Giám đốc HAGL nhận thấy rằng các xét đoán về rủi ro trước đây chưa được đánh giá một cách thận trọng nhất, nên đã đưa ra quyết định điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán của Công ty năm 2018 và 2019 bằng cách trích lập dự phòng cho các khoản phải thu tồn đọng nhằm giúp cho BCTC năm 2020 không tiếp tục bị ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Theo lãnh đạo HAGL, trong tương lai, khi các dự án và tài sản làm cơ sở đảm bảo phát triển và tăng giá trị thì các khoản dự phòng này có thể được hoàn nhập dần dần và theo Ban Lãnh đạo HAG thì việc trích lập dự phòng này sẽ giúp nâng cao tính minh bạch của BCTC và trên cơ sở đó phục vụ tốt hơn cho việc sử dụng thông tin của các cổ đông.

Kết thúc năm 2020, HNG ghi nhận doanh thu đạt 2.374 tỷ đồng, trong đó riêng trái cây mang về 1.918 tỷ đồng doanh thu, chiếm tỷ trọng hơn 80% và tăng gần 50% so với năm trước (1.811 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 21 tỷ đồng - cùng kỳ công ty lỗ 2.444 tỷ đồng và tính đến thời điểm 31/12/2020, HNG vẫn còn lỗ luỹ kế 2.307 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/3, giá cổ phiếu HAG đạt mức 5.220 đồng/cổ phiếu, còn cổ phiếu HNG đóng cửa ở mức 12.350 đồng/cổ phiếu.