08:07 27/02/2021

HoSE và HNX chính thức có lãnh đạo mới

Hoàng Xuân

Việc bổ nhiệm lãnh đạo mới cho hai Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội được xem là một trong những bước chuẩn bị quan trọng để thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh có Tổng giám đốc mới
Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh có Tổng giám đốc mới

Việc bổ nhiệm lãnh đạo mới cho hai Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội được xem là một trong những bước chuẩn bị quan trọng để thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Ngày 26/2/2021, Thứ trưởng Tài chính Huỳnh Quang Hải ký Quyết định 215/QĐ-BTC bổ nhiệm ông Lê Hải Trà  - Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vào vị trí Tổng giám đốc Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, 26/2.


Nhân sự mới ở HoSE và HNX - Ảnh 1.

Ông Lê Hải Trà, Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Ông Lê Hải Trà sinh năm 1974, hiện là thành viên phụ trách Hội đồng quản trị Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Ông có bằng thạc sỹ quản lý công (MPA), với chuyên ngành kép lãnh đạo và phân tích thị trường tài chính từ đại học Harvard Kennedy. Từ tháng 8/2017 đến 25/2/2021, ông Trà là Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị của HoSE. Trước đó, ông Trà phụ trách Ban điều hành HoSE từ tháng 11/2016.

Trước khi ông Trà được bổ nhiệm tổng giám đốc, Ban tổng giám đốc của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh có bốn thành viên, đều giữ vị trí Phó tổng giám đốc. Trong đó, ông Nguyễn Vũ Quang Trung là phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành.

Trước đó, ngày 25/2, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải cũng đã ký quyết định số 199/QĐ-BTC về việc giao phụ trách Ban điều hành Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho Nguyễn Anh Phong, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2021 cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Nhân sự mới ở HoSE và HNX - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Anh Phong, Phó Tổng giám đốc Phụ trách Ban điều hành Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ông Nguyễn Anh Phong sinh năm 1976, là thạc sĩ kinh tế. Ông Phong công tác 20 năm tại HNX, từng giữ chức vụ trưởng phòng, giám đốc các phòng nghiệp vụ. Từ năm 2011 đến nay, ông Nguyễn Anh Phong giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc HNX.

Trước đó, vị trí phụ trách Ban điều hành Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội là do ông Nguyễn Như Quỳnh, Uỷ viên Hội đồng quản trị đảm trách. Ban điều hành của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội gồm có 3 người. Ông Nguyễn Như Quỳnh được bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ tài chính, từ ngày 1/3/2021.

Việc bổ nhiệm lãnh đạo mới cho hai Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội được xem là một trong những bước chuẩn bị quan trọng để thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) theo Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 20/2/2021. Được biệt, tới đây, Bộ Tài chính tiếp tục kiện toàn các chức danh lãnh đạo của VNX.

Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam được thành lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con trên cơ sở sắp xếp lại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE).

VNX có trụ sở chính đặt tại Hà Nội, nắm giữ 100% vốn điều lệ HNX và HoSE. Theo quyết định, HNX sẽ có nhiệm vụ tổ chức, vận hành thị trường chứng khoán phái sinh, thị trường giao dịch trái phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác. HoSE sẽ tổ chức, vận hành hành thị trường giao dịch cổ phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức quản lý của VNX bao gồm: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc VNX do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng thành viên.

Cơ cấu tổ chức quản lý của HNX, HoSE bao gồm: Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn.