12:59 14/09/2022

Khẩn trương rà soát thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm

Đỗ Như

Ngày 13/9, Bộ Giáo dục Đào tạo có Công văn số 4482/BGDĐT-GDĐH gửi các cơ sở đào tạo trên cả nước về việc triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ Giáo dục Đào tạo nhận được một số đơn phản ánh và ý kiến của một số cơ sở giáo dục đại học và trường cao đẳng có đào tạo ngành giáo dục mầm non về việc có một số thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm của cơ sở đào tạo đã đăng ký nguyện vọng trên hệ thống đúng ngành xét tuyển, nhưng có sai sót về mã phương thức xét tuyển hoặc tổ hợp xét tuyển.

Theo tinh thần đã thống nhất tại hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 ngày 12/9, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các cơ sở đào tạo khẩn trương rà soát tất cả các trường hợp thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm và đối sánh với danh sách nguyện vọng của thí sinh tải từ cơ sở dữ liệu của hệ thống.

Trong trường hợp có sai sót như trên, xem xét quyết định đưa thí sinh vào danh sách lọc ảo theo quy trình (liên hệ với thí sinh nếu cần).