14:37 29/08/2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo: 6 lưu ý về xét tuyển năm 2022

Thanh Xuân -

Danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức phải là danh sách thí sinh được Hệ thống xử lý nguyện vọng xét tuyển gửi lại cơ sở đào tạo lần cuối, không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo, để đảm bảo công tác xét tuyển được thực hiện đúng Quy chế đồng thời diễn ra nghiêm túc, an toàn, chính xác, công bằng giữa các thí sinh và cơ sở đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo có 6 lưu ý với các cơ sở đào tạo về công tác xét tuyển trong thời gian tới.

Thứ nhất, hệ thống đã được nâng cấp để đáp ứng các thay đổi của Quy chế, và các văn bản quy định về tuyển sinh, qua đó thuận tiện cho thí sinh đăng ký, kiểm tra, nộp lệ phí xét tuyển. Thí sinh đăng ký nguyện vọng trực tuyến trên Hệ thống với tất cả các phương thức xét tuyển; đối với những thí sinh trúng tuyển có điều kiện có thể kiểm tra được thông tin đăng ký đã đúng với thông tin xét tuyển tại các cơ sở đào tạo;

Ngoài ra hệ thống cũng bổ sung chức năng nộp lệ phí xét tuyển ngay trên giao diện của thí sinh và kết nối giữa các nền tảng thanh toán để thí sinh có thể thanh toán lệ phí đơn giản, thuận tiện; có chức năng giúp thí sinh tra cứu để biết kết quả trúng tuyển đồng thời có thể xác nhận nhập học ngay trên Hệ thống.

Bên cạnh đó, Hệ thống hỗ trợ các cơ sở đào tạo theo dõi, kiểm tra được danh sách thí sinh trúng tuyển có điều kiện đã đăng ký xét tuyển trên Hệ thống để nhắc nhở thí sinh kịp thời đăng ký theo thời gian quy định; hỗ trợ các cơ sở đào tạo tải kết quả điểm học tập cấp THPT để làm căn cứ xét tuyển; hỗ trợ các cơ sở đào tạo dữ liệu tuyển sinh để xét tuyển và xử lý nguyện vọng đăng ký xét tuyển với tất cả các phương thức xét tuyển trên Hệ thống; đồng thời cung cấp thông tin về thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào các cơ sở đào tạo.

Thứ hai, các cơ sở đào tạo thực hiện đầy đủ các bước, quy trình theo hướng dẫn và quy định của quy chế với sự hỗ trợ trực tiếp của các cán bộ nhóm xét tuyển, các cán bộ kỹ thuật đến từ đơn vị cung cấp phần mềm.  

Thứ ba, theo quy chế, Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung tiến hành xử lý nguyện vọng xét tuyển, chỉ làm nhiệm vụ lọc bỏ những thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng cao hơn vào cơ sở đào tạo khác ra khỏi danh sách trúng tuyển dự kiến mà cơ sở đào tạo gửi lên Hệ thống. 

Thứ tư, đối với cơ sở đào tạo có nhiều phương thức xét tuyển, cần tiếp tục rà soát các nội dung: dữ liệu xét tuyển sớm, dữ liệu điểm học bạ điện tử của thí sinh, kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với các điều kiện khác, đối tượng xét tuyển theo đánh giá năng lực…

Thứ năm, các cơ sở đào tạo phải triệt để tuân thủ: Danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức vào cơ sở đào tạo là danh sách thí sinh được Hệ thống xử lý nguyện vọng xét tuyển gửi lại cơ sở đào tạo lần cuối (trên cơ sở danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển do cơ sở đào tạo tải lên Hệ thống) không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức này.

Thứ sáu, theo quy định, đối với thí sinh đã đáp ứng đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm của cơ sở đào tạo, cơ sở đào tạo không được xét lại mà phải tải danh sách lên Hệ thống để xử lý nguyện vọng cùng với các đối tượng xét tuyển khác.

Để đảm bảo chính xác trong công tác xét tuyển và tính sẵn sàng, đồng bộ của cả hệ thống, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức để các cơ sở đào tạo thực hành xử lý nguyện vọng trên cơ sở dữ liệu giả lập. Quy trình xét tuyển, xử lý nguyện vọng trên Hệ thống được triển khai thực hiện tương tự như quy trình xét tuyển, xử lý nguyện vọng chính thức.

Thời gian xử lý nguyện vọng chính thức được quy định tại Phụ lục VII kèm theo Công văn số 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc phân luồng để thí sinh nộp lệ phí xét tuyển qua Cổng dịch vụ công quốc gia không ảnh hưởng đến Kế hoạch xử lý nguyện vọng đã ban hành. Các nhóm cơ sở đào tạo phối hợp xét tuyển và tất cả các cơ sở đào tạo độc lập phải chủ động tham gia và thực hiện đầy đủ các bước trong quá trình tuyển sinh theo lịch chung.

Hiện nay cập nhật mới nhất về tình hình thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đến 16h00 ngày 28/8/2022, đã có hơn 2/3 thí sinh thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến thành công. Hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, công tác hỗ trợ được thực hiện kịp thời 24/7, không có tình trạng nghẽn hay quá tải.