14:31 19/04/2022

Khánh Hòa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022

Thanh Xuân -

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương cần khẩn trương có ý kiến theo đề nghị của Sở Tài chính để Sở tham mưu UBND tỉnh đúng quy định. UBND tỉnh giao Sở Tài chính tổng hợp, lấy ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh trước ngày 22/4; tổng hợp ý kiến của các thành viên UBND tỉnh và dự thảo văn bản cho UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2459/UBNDXDNĐ ngày 21/3/2022 về việc tiến độ xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời căn cứ theo quy định của phát luật, ngày 28/3/2022, Sở Tài chính đã có Công văn số 974/STC-QLG về việc đề nghị tham gia ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định và thực hiện theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài chính gửi dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh và yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan quan tâm nghiên cứu.