10:53 19/04/2022

Đồng Nai: Hàng loạt cụm công nghiệp cần rà soát thủ tục pháp lý

Thanh Xuân

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản số 130 thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng tại buổi làm việc nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đối với cụm công nghiệp Long Giao, huyện Cẩm Mỹ: để đảm bảo điều kiện thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, lãnh đoạ tỉnh giao UBND huyện Cẩm Mỹ lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch 1/500 trình UBND tỉnh vào tháng 4/2022. Tiếp đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát tình hình thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp này, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh xử lý cũng trong tháng 4/2022. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi tiến độ triển khai dự án theo quyết định số 5154 của UBND tỉnh về việc đấu giá quyền sử dụng đất cụm công nghiệp Long Giao 55,9 ha.

Cụm công nghiệp Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xem xét giãn tiến độ dự án xây dựng hạ tầng. UBND huyện hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đất đai, xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Xuân Hưng theo quy định. Hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan để được thụ hưởng “Chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp”.

Về cụm công nghiệp Dốc 47, TP.Biên Hòa: UBND TP.Biên Hòa rà soát, đánh giá lại hiện trạng dự án đầu tư thứ cấp trong cụm công nghiệp Dốc 47 về hồ sơ pháp lý của những doanh nghiệp được giao đất. Rà soát lại hiện trạng, nguồn gốc đất của phần diện tích đất trống trong phạm vi quy hoạch cụm công nghiệp Dốc 47 và đề xuất phương án xử lý. Không tiếp nhận dự án đầu tư mới hoặc mở rộng sản xuất đối với các dự án hiện hữu khi cụm công nghiệp Dốc 47 chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường.

Các cụm công nghiệp huyện Định Quán: UBND huyện Định Quán rà soát, đánh giá tính khả thi của việc thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng đối với cụm công nghiệp Phú Vinh; Đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng đối với cụm công nghiệp Phú Túc; Hướng dẫn và đôn đốc chủ đầu tư dự án xây dựng quy chế cung cấp, quản lý dịch vụ công cộng và tiện ích tại cụm công nghiệp Phú Cường.

Cụm công nghiệp Quang Trung và Hưng Lộc, huyện Thống Nhất: Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở ngành liên quan rà soát, tham mưu và trình UBND tỉnh xử lý đối với các nội dung vướng mắc trong hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án cụm công nghiệp Quang Trung của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng; UBND huyện Thống Nhất rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý cụm công nghiệp Hưng Lộc cùng dự án thứ cấp trong cụm công nghiệp, báo cáo cụ thể tiến độ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và đề xuất phương án điều chỉnh giảm diện tích của cụm công nghiệp này trong tháng 4/2022.

Còn với các cụm công nghiệp huyện Trảng Bom: UBND huyện Trảng Bom tiếp tục làm việc với Công ty TNHH Bảo Thư Gò Dầu để đánh giá năng lực triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Hưng Thịnh; Không tiếp nhận dự án đầu tư mới hoặc mở rộng sản xuất đối với các dự án hoạt động hiện hữu khi cụm công nghiệp Hố Nai 3 chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường, khẩn trương đôn đốc, vận động các doanh nghiệp thực hiện việc nộp phí hạ tầng để thu hồi và nộp ngân sách tỉnh theo quy định;

Đối với trường hợp đề xuất bổ sung 02 cụm công nghiệp trên cơ sở khoanh vùng khu vực đã có dự án hoạt động sản xuất: UBND huyện Trảng Bom rà soát, kiểm tra thủ tục pháp lý của dự án hiện hữu trong phạm vi quy hoạch, gửi Sở Công Thương tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh xử lý trong tháng 4/2022. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng giao UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Tiếp tục rà soát việc thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng... báo cáo lại UBND tỉnh và đồng gửi các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/4/2022.