21:03 06/05/2021

Khối lượng giao dịch trên HNX tăng gần 18% trong tháng 4

Hà Anh -

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, tháng 4 tiếp tục có diễn biến giao dịch khá ổn định...

Cụ thể: tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng, chỉ số HNX Index đạt 281,75 điểm, giảm 1,7% so với cuối tháng trước. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 3,32 tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 59 nghìn tỷ đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt hơn 166 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt hơn 2.969 tỷ đồng/phiên, tăng 17,9% so với tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng 4 đạt hơn 349,4 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2% so với cuối tháng 3/2021.

Duy nhất chỉ số giá cổ phiếu của ngành Tài chính tăng 18,94 điểm (3,58%) đạt 548,64 điểm; còn chỉ số ngành Công nghiệp giảm 11,22 điểm (-4,41%) đạt 243,36 điểm, và ngành Xây dựng giảm 15,67 điểm (-6,28%) đạt 234,03 điểm.

Về chỉ số quy mô, chỉ số LargeCap dành cho các doanh nghiệp có quy mô lớn tăng 0,12 điểm (0,04%) đạt mức 329,45 điểm tại thời điểm cuối tháng 4/2021, chỉ số Mid/SmallCap dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có mức giảm 21,59 điểm (-3,33%) đạt 627,43 điểm.

Trong đó, các cổ phiếu có mức tăng mạnh nhất trên thị trường gồm: VIE tăng 150%; THS tăng 145,16%; ACM tăng 72,73%; MEL tăng 70,13% và CTC tăng 52,94%.

Cũng trong tháng 4, có 5 mã được giao dịch nhiều nhất gồm: SHB với 489.725.684 cổ phiếu; KLF với 273.721.837 cổ phiếu; SHS với 202.301.949 cổ phiếu; PVS với 192.168.310 cổ phiếu và NVB với 164.499.219 cổ phiếu.

Tháng 4/2021, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 53 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 1.200 tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch mua vào đạt hơn 787 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt hơn 578 tỷ đồng. Tính chung trong tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 209 tỷ đồng.

Trong đó, 5 mã được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất gồm: VND với 10.260.401 cổ phiếu; ACM với 4.180.751 cổ phiếu; NTP với 3.349.207 cổ phiếu; SHB với 1.423.500 cổ phiếu và ART với 634.000 cổ phiếu.

Đồng thời, 5 mã nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất gồm: NTP với 3.242.387 cổ phiếu; VND với 3.099.244 cổ phiếu; APS với 2.646.100 cổ phiếu; ACM với 2.399.300 cổ phiếu và PVS với 1.932.444 cổ phiếu.

Giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 giảm 13% so với tháng trước, với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1.858 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 36 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 55,87% khối lượng giao dịch và 60,73% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Về quy mô thị trường, tháng 4/2021, HNX có 7 doanh nghiệp niêm yết mới với giá trị giao dịch cổ phiếu niêm yết mới hơn 5,04 nghìn tỷ đồng tính theo mệnh giá, đồng thời có 4 doanh nghiệp niêm yết bổ sung cổ phiếu với số lượng niêm yết bổ sung đạt 80,5 triệu cổ phiếu.

Tổng số doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu trên HNX tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng là 361 doanh nghiệp với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 144 nghìn tỷ đồng.