19:37 28/01/2022

Không để thiếu kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong dịp Tết

Nhật Dương -

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các địa phương không để xảy ra tình trạng cơ sở khám chữa bệnh thiếu nguồn kinh phí do chưa được tạm ứng, thanh toán kịp thời, ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các tỉnh, thành phố và bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, bảo hiểm xã hội Công an nhân dân về việc tăng cường đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Theo đó, để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị bảo hiểm xã hội các tỉnh tổ chức phân công lãnh đạo, chuyên viên trực giải quyết công việc đột xuất và kiến nghị của công dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh cần thông báo danh sách cán bộ viên chức (theo các ngày cụ thể trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2022, số điện thoại liên hệ) tới các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn để đảm bảo phối hợp giải quyết, xử lý kịp thời các công việc chuyên môn đột xuất có liên quan đến công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hoặc kiến nghị của công dân.

Đồng thời, tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để đảm bảo việc giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định hiện hành.

Lưu ý, giám sát việc đảm bảo quyền lợi của người bệnh bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh; đề nghị cơ sở khám chữa bệnh cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật phù hợp tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế, không để người bệnh phải tự mua.

Bên cạnh đó, kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp không đảm bảo quyền lợi của người bệnh bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh. 

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề nghị bảo hiểm xã hội các địa phương kiểm tra, rà soát việc cấp tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đảm bảo nguồn kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được cấp đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng cơ sở khám chữa bệnh thiếu nguồn kinh phí do chưa được tạm ứng, thanh toán kịp thời, ảnh hưởng đến việc tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các cơ sở khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến cuối năm 2021, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt hơn 16,5 triệu người, tăng 2,1% so với năm 2020, đạt 33,75% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm y tế hơn 88,8 triệu người, tăng 0,9% so với năm 2020, đạt tỷ lệ bao phủ 91,01% dân số.