12:10 22/12/2021

Cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2022 cho hộ nghèo theo quy định mới

Nhật Dương -

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các địa phương bố trí ngân sách, huy động sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm có thêm kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 4242/BHXH-TST gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện quy định chuẩn nghèo đa chiều theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 (Nghị định số 07) của Chính phủ.

Theo Nghị định số 07 quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, năm 2021 tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, tiêu chí thu nhập đối với khu vực nông thôn là 700.000 đồng/người/tháng; khu vực thành thị là 900.000 đồng/người/tháng. Giai đoạn 2022-2025, chuẩn nghèo đa chiều thực hiện theo tiêu chí thu nhập là 1.500.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 2.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

Để người dân được hưởng chính sách bảo hiểm y tế theo Nghị định số 07 kịp thời, đúng quy định, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các đơn vị liên quan triển khai việc rà soát, kịp thời lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc diện chính sách chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Từ đó chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội để cấp thẻ bảo hiểm y tế kể từ ngày 1/1/2022 theo quy định.

Cùng với đó, các địa phương thông tin tuyên truyền đến người dân trên địa bàn về Nghị định số 07. Đặc biệt là người thuộc hộ gia đình nghèo tiếp cận đa chiều theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg trước kia được ngân sách nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế, nay không được ngân sách nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP để người dân hiểu, chủ động tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề nghị các địa phương bố trí ngân sách địa phương, huy động sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, nghèo đa chiều và hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, những năm qua, việc tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã góp phần ổn định đời sống nhân dân, thực hiện công bằng xã hội và ổn định chính trị - xã hội.

Trong đó, sự tăng nhanh về tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình là yếu tố then chốt, quyết định đến hiệu quả thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân.